Endnote

Programinformasjon

EndNote er et program som lar deg lagre litteraturreferanser i en personlig database, og sette referansene inn i tekstdokumenter. På denne siden får du hjelp til å installere og bruke Endnote.

Nedlastning Studenter: 

Nedlastning Ansatte: 

Brukerveiledning