Micorsoft Teams

Teams er ei samarbeidsplattform. Som standard inneheld kvart Team ei samtalefane og eit delt fil-lager, som er den tilrådde løysinga for delt lagring i HVL. I tillegg kan du legge til andre faner med ulike programmer som du treng i gruppa, t.d. OneNote til felles notatar og Planner for tildeling av oppgåver.

Eit Team inneheld kanalar. Ein kanal er ein måte å organisere samarbeidet på. Alle som er med i teamet har tilgang til alle kanalane. Kvar kanal har sine faner; Samtale, Filer og andre som ein legg til. Alle Team har kanalen Generelt som opprettast automatisk og ikkje kan slettast.

Nedlastning Studenter: 

Nedlastning Ansatte: 

Ansatte har teams forhåndsinstallert på sin hvl-datamaskin.
Dersom dykk ønsker dette på private enheter eller mangler dette på hvl-datamaskin last ned dette på samme plass som studenter.

Opplæring for Microsoft Teams finn ein her: