Microsoft Teams

Teams er ei samarbeidsplattform. Som standard inneheld kvart Team ei samtalefane og eit delt fil-lager, som er den tilrådde løysinga for delt lagring i HVL.

Du kan legge til andre faner med ulike programmer som du treng i gruppa, t.d. OneNote til felles notatar og Planner for tildeling av oppgåver.

Eit Team inneheld kanalar. Ein kanal er ein måte å organisere samarbeidet på. Alle som er med i teamet har tilgang til alle kanalane. Kvar kanal har sine faner; Samtale, Filer og andre som ein legg til. Alle Team har kanalen Generelt som opprettast automatisk og ikkje kan slettast.

Installere teams på eigen maskin

Installere teams på eigen maskin

Er Microsoft Teams ikkje installert på maskina di finn du det i programvaresenteret på startmenyen:

Klikk på Microsoft Teams og velg Installer

Du må logga ut og inn igjen etter at programmet er installert, og da startar programmet automatisk.

Teams hurtigopplæring (pdf)

Opplæring Microsoft Teams

Teams-videoopplæring

Få en bedre opplevelse av Teams/Zoom

Gjennomføring av Teams- og Zoom-møter - også fra åpne landskap

Her kan du høre personvernombud Trine Anikken Larsen snakke om blant annet hvordan en behandler personopplysninger relatert til Teams- og Zoom-møter - også i åpne landskap.

Gjennomføring av Teams- og Zoom-møter - også i åpne landskap.

Her kan du høre Sissel Fjeldstad fra PWC snakke om kultur og atfedrd i digitale møter i aktivitetsbaserte landskap.

Kultur og atferd i aktivitetsbaserte landskap.

Jobbe på tvers av organisasjoner

HVL tilrår at jobbing på tvers av organisasjonar blir gjort via ein nettlesar. Når ein endrar organisasjon på Teams-applikasjonen vil den ikkje lengre få innkomende samtaler. Det er derfor viktig at Teams-klienten alltid er kopla opp mot HVL.


Lenke for innlogging til teams online
Microsoft-Teams log-in

Ring i Teams

Opprette team og kanaler

Lagring av filer i Teams

Gjenopprette slettede filer i Microsoft Teams/Sharepoint

Det er kun mulighet for å gjenopprette filer som er 30 dager i papirkurv 1, ytterligere 30 dager i papirkurv 2, deretter må vi ta kontakt med Microsoft for å få opprettet filer som er 60 -> 90 dager gamle, etter dette så slettes de permanent

Gjenopprette filer i Microsoft Teams Sharepoint veiledning.

Møteinnkalling

Endre deltakerinnstillinger for eit Teams-møte

Selv om standard deltakerinnstillinger bestemmes av en organisasjons IT-administrator, kan en møtearrangør endre dem for et bestemt møte. Arrangører kan gjøre disse endringene på nettsiden alternativer for møte.

Trykk her for veiledning 

Generer Teamkode

Bli med i team via kode

Privat kanal