Opprette team og kanalar i Microsoft Teams

Alle kan opprette sine eigne grupper i Teams. Start med å klikke på teksten nede til venstre:

Peik på Opprett et team:

 

  

Klikk Opprett team:

 

 

Du kan velge ulike team etter kven du vil samarbeide med:

 

Fyll i skjemaet:

 

Under Personvern kan du velge Privat, da vil berre dei som du gjer til teameigarar kunne legge til medlemer, eller Offentlig, da vil alle i HVL kunne melde seg inn sjølv. Når du klikker Neste vert teamet oppretta. Du kan legge til medlemer med det same eller vente til seinare:

 

Teamet er oppretta og kan finnast i venstre kolonne. For å gjera ting med teamet klikkar du på dei tre prikkane:

 

Rediger team gjer deg same dialog som da du oppretta teamet, Administrer team gjer deg fleire val: 

 Dei ulike innstillingane er forklart i programmet.