Matlab

Programinformasjon

MATLAB er det mest brukte matematikkverktøyet for numerisk matematikk ved HVL. MATLAB har mer enn 300 forskjellige funksjoner, og kan f.eks. brukes til å løse lineære likninger, differensiallikninger, polynomer og integrasjon, og man kan legge inn egne funksjoner.

MATLABs funksjonalitet kan utvides med "toolboxes" - "verktøykasser" for å løse problemer innen spesielle emneområder. SIMULINK er et verktøy for simulering av dynamiske ikkelineære system. Alt dette gjør MATLAB til et generelt og meget anvendelig matematikkverktøy.

MATLAB har kraftfulle kommandoer for grafikk i 2 og 3 dimensjoner. Grafikken kan eksporteres for bruk i publikasjoner.

MATLAB inneholder et høgnivå programmeringsspråk. Det er også et C- og Fortran grensesnitt.

Merk at alle 65 "toolboxer" blir installert automatisk ved standard installasjon. Dette vil kreve opp mot 5GB harddiskplass. Det er sjelden man har brukt for alle, og det anbefales derfor at du velger custom installasjon og kun installerer de toolboxene du har behov for. Skulle du etterhvert få behov for flere, kan disse installeres ved en senere anledning.

Nedlastning Studenter: 

Nedlastning Ansatte: