E-post

Alle nye studentar får tildelt ein e-postkonto. Viktig informasjon frå HVL blir sendt til denne e-postkontoen, og du pliktar å sjekke den jamnleg.

Som ny student må du aktivere brukarkontoen din for å få tilgang til e-post, itslearning/fronter/canvas, trådlaust nettverk og office365.

Aktivering av ny brukarkonto gjeld også eksisterande studentar som ikkje har gjort dette etter august 2017.

E-postinnlogging