E-post

Alle nye studentar får tildelt ein e-postkonto. Viktig informasjon frå HVL blir sendt til denne e-postkontoen, og du pliktar å sjekke den jamnleg.

Som ny student må du aktivere brukarkontoen din for å få tilgang til e-post, læringsplattformen canvas, trådlaust nettverk og office365.

E-postinnlogging

 

Etter endt studium vil e-postkontoen din bli sperra. Her kan du lese meir om avslutning av konto.

E-post iOS (Apple)

Eksempel til e-postadresse: 
578583@stud.hvl.no

Ansatte: 
abcd@hvl.no

blobid0.png

E-post Android

Eksempel til e-postadresse: 
578583@stud.hvl.no

Ansatte: 
abcd@hvl.no

blobid1.png

Outlook Windows

isse trinnene er de samme enten du legger til din første e-postkonto eller flere e-postkontoer i Outlook.

 1. Velg Fil > Legg til konto .

  Velg Fil og deretter Legg til konto.
 2. Hva du ser neste avhenger av din versjon av Outlook.

   

  For Outlook for Microsoft 365 og Outlook 2016

  For Outlook 2013 og Outlook 2010

  Skriv inn e-postadressen din og klikk på Koble til.

  Skriv inn e-postadressen din og klikk på Koble til .

  Skriv inn navn, e-postadresse og passord.

  Skriv inn navn, e-postadresse og passord, og klikk på Neste .

 3. Hvis du blir bedt om det, skriv inn passordet ditt på nytt, og velg deretter OK > Fullfør for å begynne å bruke e-postkontoen din i Outlook.

Office Online

E-post Generelt

Anbefalt Epost-App

HVL støtter bruk av Microsoft Outlook.


Regler

HVL har ikke vanlig tradisjonell sikkerhetskopiering av e-post i Office 365, men det finnes regler i Office 365 som gjør det slik at du selv kan gjenopprette filer i et bestemt tidspunkt.

Elementer som ligger i e-postmappen «Søppelpost» vil automatisk bli fjernet/slettet etter 30 dager.

Når du sletter element fra din e-postkonto ved å trykke «Slett», havner elementet i mappen «Slettede elementer», disse elementene kan du selv gjenopprette da de ikke blir fjernet automatisk.

Hvis du sletter element fra mappen «Slettede elementer», kan du gjenopprette disse ved å velge «Gjenopprett slettede elementer» i Outlook eller når du er logget inn på web post i en nettleser.

Etter 14 dager kan du ikke lenger gjenopprette elementer fra «Gjenopprett slettede elementer», men IT-hjelp kan gjenopprette elementer for deg i ytterligere 30 dager. Etter dette så må en anse at elementer er tapt.

Om du har behov for hjelp med å gjenopprette elementer som er slettet så ta kontakt med IT-hjelp så snart du oppdager at elementet er borte. Når du melder inn behov for hjelp så er det fint om du er så spesifikk som mulig når det gjelder tidspunkt for når elementet ble slettet og eventuelt hva filen heter.

Søppelpost

Spam, eller søppelpost som det heter på norsk, er en samlebetegnelse for uønsket massedistribuert reklame og annen unyttig informasjon som ikke er godkjent av mottakeren på forhånd. Normalt brukes betegnelsen på uønsket reklame på epost, men omfatter også masseutsendelser. 
Noen ganger er spam/søppelfilter litt for aktive, og legger reelle mailer i spam/søppelpost.
Anbefaler alle å se gjennom denne mappen fra tid til annen.

 

Epost på nett

Direkte link for brukere som har sin epost i O365
https://outlook.com/hvl.no 

Åpen kalender

https://www.hvl.no/Vestibylen/driftsmeldingar/synleg-kalendar-for-alle-tilsette-pa-hvl/synleg-kalendar-for-alle-hvl-tilsette/

Elementer som er slettet fra slettede elementer

Gjenopprette elementer som er slettet fra slettede elementer, eller slettet ved å bruke «shift» tast og «delete», kan gjøre slik elementer slettet fra «slettede elementer» er mulig å gjenopprette 14 dager etter de ble tatt bort fra slettede elementer.

Rydde i Outlook

Sette status til fraværende i Outlook

1. Åpne Outlook.

2. Gå til kalenderen din.

3. Velg et tidspunkt og enten dobbelklikk på tidspunktet, eller høyre klikk og velg "Ny avtale".

4. Sett inn tittel, for eksempel "Avspasering" eller det som måtte passe.

5. Sett visnings status til "Fraværende".

image3dme.png

5. Velg varighet på avtalen (sett Sluttidspunkt og evt. juster Starttidspunkt). Du kan også huke av for "Hele dagen" dersom du blir borte en hel dag.

 

Trykk så "Lagre og lukk".

Du vil da få avtalen din i Outlook, og statusen din vil bli satt til fraværende.

imageavkc.png

Automatisk fraværsmelding i Outlook

1. Åpne Outlook.

2. Gå til "Fil" Øverst i venstre hjørne.

3. Under Kontoinformasjon og Kontoinnstillinger, finner du "Automatiske svar (fraværende). Trykk deg inn på denne.

image7dwkm.png

4. Velg "Send automatiske svar" øverst i vinduet som dukker opp.

5. Valgfritt: Velg tidspunkt for når automatiske svar skal sendes.

6. Skriv inn E-post innholdet som skal sendes som svar i tidsrommet automatiske svar er aktivert, både for "Innenfor organisasjonen" og "Utenfor organisasjonen".

imagex6y1.png

 

Trykk Ok når du er ferdig å redigere.

Videresende E-Post i Outlook

1. Åpne Outlook.

2. Åpne e-posten du ønsker og videresende.

3. Trykk på "Videresend" som vist på bildet.

imageu3v2w.png

4. Skriv inn mottaker og evt. personer som skal motta kopi, og trykk Send.

imagehtqvq.png