E-post

Som student får du ikkje ny e-postadresse våren 2017, men held fram med samme adresse som før fusjonen. Nye adresser blir innført ved studiestart hausten 2017.

Meir informasjon om e-post for studentar i Bergen.

Outlook Web App for studentar i Førde og Sogndal.

Outlook Web App for studentar på Stord og i Haugesund.