Gjennomføring av skriftlig/digital skoleeksamen

Det er viktig at du leser gjennom denne siden før eksamensdagen.

Før eksamen starter

 • Møt opp i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamensstart.
 • Ved digital skoleeksamen skal du møte senest 20 minutter før eksamensstart.  Maskinen skal være klargjort og pålogget for digital skoleeksamen 10 minutter før eksamensstart. Du  ha lastet ned og testet ut FLOWlock-nettleseren før eksamensdagen.
 • For å kunne gå opp til eksamen må du vise fram gyldig studentbevis eller annen gyldig legitimasjon.
 • Yttertøy, sekker, vesker og lignende skal settes på anvist sted. Mobiltelefon, hodetelefoner, smartklokke og annet elektronisk utstyr som ikke skal benyttes under eksamen, skal være avslått og pakket ned, og skal ikke oppbevares i lommer eller ved pulten.
 • Ved skriftlig skoleeksamen anses eksamen påbegynt straks eksamensoppgaven er utlevert. Dersom det gjennomføres kontroll av tillatte hjelpemidler før oppgaveteksten er utlevert, anses eksamen påbegynt når du har levert inn hjelpemidler for kontroll. 
 • Dersom andre hjelpemidler enn det som er tillatt blir funnet, vil det bli inndratt og eventuelt bli håndtert som fusk eller forsøk på fusk. Du kan på egen risiko fortsette eksamen og levere eksamensbesvarelsen. Vurdering av eventuell sak om mistanke om fusk/forsøk på fusk, vil bli vurdert i etterkant av eksamen
 • Dersom lovbøker, ordbøker, tabeller osv. er tillatt som hjelpemidler, skal disse ikke inneholde løse ark, notater osv. Kun understrekinger og markeringer er tillatt.
 • Informasjon om hvilke hjelpemidler som er tillatt under eksamen skal være opplyst i emnebeskrivelsen, og skal følge innledningsvis av eksamensoppgaven.

Under eksamen

 • Du plikter å rette deg etter de anvisninger som gis av hovedvakten i eksamenslokalet.
 • Studentkort eller annen gyldig legitimasjon (med bilde) skal ligge på pulten under hele eksamen.
 • Mat og drikke kan du ha på og ved pulten under hele eksamen. Du kan spise og drikke når du selv ønsker det.
 • Du kan ikke forlate eksamenslokalet før kandidatlista er signert, og tidligst en time etter eksamensstart.
 • Det er ikke lov til å kommunisere med andre studenter under eksamen, hverken personlig eller digitalt.
 • Fagansvarlig kan kontaktes dersom det er noe som er uklart i eksamensoppgaven. Slik kontakt formidles gjennom hovedvakten i lokalet.
 • Du kan bare forlate plassen din i følge med en eksamensvakt, og etter at papirene er tildekket. Du skal ikke ha tilgang til skriftlig materiale eller elektronisk utstyr under lufteturen.

Ved digital skoleeksamen

 • Ved tekniske problemer må du straks påkalle en eksamensvakt, teknisk vakt eller eventuelt vente på annen teknisk hjelp. Unnlater du å påkalle eksamensvakt når du oppdager tekniske problemer, kan dette bli håndtert som fusk eller forsøk på fusk.
 • Dersom det oppstår tekniske problemer før eksamen starter, kan du løse eksamensoppgaven på papir. Dersom det oppstår tekniske problemer under eksamen, kan du løse eksamensoppgaven videre på papir. Løses eksamensoppgaven på papir, gjelder det som er nevnt i instruksen her for eksamenspapiret.

Eksamensbesvarelsen

 • Kandidatnummer deles ut i eksamenslokalet. Alt innføringspapir må påføres kandidat- og sidenummer. Første og siste ark påføres også resterende opplysninger (dato, emnekode, emnenavn, utdanning/ klasse og antall innleverte ark.)
 • Du skal kun bruke papiret som blir utlevert i eksamenslokalet. Annet papir, evt. små notisblokker, er ikke tillatt. Bruk egne skrivesaker. Eksamenspapir kan deles ut når du har satt seg, men det skal ikke skrives eller noteres noe før starttidspunktet for eksamen.
 • Besvarelsen skal skrives med sort eller blå kulepenn. Det er ikke tillatt med gelpenn, rollerpenn, blyant eller andre skriveredskaper som ikke gir gjennomslag. Du er selv ansvarlig for at kopien er leselig.
 • Kladdeark kan ikke leveres inn sammen med besvarelsen.
 • Du kan skrive på besvarelsen til eksamenstiden er ute. 

Ved digital skoleeksamen

 • Kandidatnummeret ditt blir automatisk registrert i besvarelsen.
 • Eksamensbesvarelsen skal skrives direkte i WISEflow. Eksamensoppgaven blir tilgjengelig i WSEflow ved eksamensstart.
 • Dersom du har behov for å tegne eller skrive deler av besvarelsen din på papir, kan du registrere det som ekstramateriale i WISEflow. Det er ditt ansvar å se til at dette er lagret i systemet.

Levering av eksamen

 • Ved papirbesvarelser har du 15 minutter etter endt eksamenstid til å ordne/sortere papirene før besvarelsen leveres inn.
 • Ved digital eksamen blir besvarelsen levert automatisk i WISEflow når tiden er ute. Det er ditt ansvar å følge med på tiden. Når eksamenstiden er ute, rekker du opp hånda. Eksamensvakten vil da taste inn et nytt passord som du trenger for å avslutte eksamen. Klikk på "Gå til innlevering" øverst i høyre hjørne, og følg vakten sine instrukser. Etter at innleveringen er fullført får du opp en bekreftelse. Når du har fått denne lukker du ned FLOWlock-nettleseren og kan slå av maskinen. Svaret ditt vil være tilgjengelig i deltakerarkivet ditt i WISEflow så lenge du er student ved HVL.

Syk under eksamen

Dersom du blir syk under eksamen, må du melde fra til eksamensvakt før du forlater lokalet. Dersom sykdomsfraværet skal kunne registreres som gyldig forfall, må du oppsøke lege umiddelbart etter at du har forlatt eksamenslokalet. Legeattesten må inneholde opplysninger om at den er utstedt i anledning fravær til en vurdering ved HVL og angi om sykdommen oppstod under eksamen.

Du må levere skjema for gyldig fravær og dokumentasjon på sykdom senest 3 dager etter eksamen.