Krav til utstyr ved digital skuleeksamen

Til eksamen med bruk av FLOWlock-nettlesar (ingen hjelpemiddel).

Kva typar maskiner kan brukast?

Du skal ha med eiga bærbar datamaskin (pc eller Mac) på eksamensdagen. Det er ikkje lov med nettbrett. Det er ikke mogleg å nytte trådlaus mus eller tastatur, kabla mus eller tastatur er greitt. Du må ta med eigen ladar til pc'en/Macen din.

Du kan kontakte IT-hjelpa og få hjelp til å sjekke at maskina di fungerer som den skal. 

FLOWlock-nettlesar

Før digital skuleeksamen må du ha lasta ned FLOWlock-nettlesaren. Dette gjeld skriftleg skuleeksamen (FLOWlock) og «multiple-choice»- eksamen (FLOWmulti).

Minimumskrav til FLOWlock-nettlesar, Windows

  • Windows 7 eller nyare
  • Siste versjon av Google Chrome, Mozilla Firefox eller Internet Explorer

Minimumskrav til FLOWlock-nettlesar, Mac

Slik lastar du ned FLOWlock

Det er viktig at du har installert oppdateringar på maskina di. I september 2017 kom det ein ny versjon av FLOWlock. Eldre versjonar vil ikkje fungere, og du må oppdatere til den nyaste versjonen dersom du har installert tidlegare. På nokre Mac-maskiner kan det komme ei feilmelding, og du må først avinstallere eventuell gammal versjon før du får oppdatert til ny. 

For å kunne starte FLOWlock-nettlesaren frå WISEflow, er det nødvendig at du første gong aksepterer at FLOWlock-nettlesaren kan startast med ein «ekstern protokoll». Du kan huke av at du alltid vil akseptere dette, slik at du ikkje blir spurd kvar gong FLOWlock blir starta.

For studentar i Bergen

Dersom du ikkje har eigen pc eller Mac som tilfredstiller krava, kan du låne bærbar pc av HVL, campus Bergen. Du søker ved å sende e-post til servicetorget.bergen@hvl.no så tidleg som mogleg, og ikkje seinare enn 7 dagar før eksamen. E-posten skal innehalde emnekode, dato for eksamen, namn og studentnummer.

På eksamensdagen tar du kontakt med ein av eksamensvaktene og får utlevert pc i eksamenslokalet. Du signerer på at du låner pc, og er sjølv ansvarleg for at det blir registrert at du har levert den tilbake.