Krav til utstyr ved digital skuleeksamen

Til eksamen med bruk av FLOWlock-nettlesar (ingen hjelpemiddel).

Kva typar maskiner kan brukast?

Du skal ha med eiga bærbar datamaskin (pc eller Mac) på eksamensdagen. Det er ikkje lov med nettbrett. Det er ikke mogleg å nytte trådlaus mus eller tastatur, kabla mus eller tastatur er greitt. Du må ta med eigen ladar til pc'en/Macen din.

Du kan kontakte Orakeltjenesten eller IT-hjelpa og få hjelp til å sjekke at maskina di fungerer som den skal.

FLOWlock-nettlesar

Før digital skuleeksamen må du ha lasta ned FLOWlock-nettlesaren. Dette gjeld skriftleg skuleeksamen (FLOWlock) og «multiple-choice»- eksamen (FLOWmulti).

Minimumskrav til FLOWlock-nettlesar, Windows

  • Windows 7 eller nyare
  • Siste versjon av Google Chrome, Mozilla Firefox eller Internet Explorer

Minimumskrav til FLOWlock-nettlesar, Mac

Slik lastar du ned FLOWlock

Det er viktig at du har installert oppdateringar på maskina di. I februar 2017 er det kome ein ny versjon av FLOWlock. Eldre versjonar vil ikkje fungere, og du må oppdatere til den nyaste versjonen dersom du har installert tidlegare. På nokre Mac-maskiner kan det komme ei feilmelding, og du må først avinstallere eventuell gammal versjon før du får oppdatert til ny. 

For å kunne starte FLOWlock-nettlesaren frå WISEflow, er det nødvendig at du første gong aksepterer at FLOWlock-nettlesaren kan startast med ein «ekstern protokoll». Du kan huke av at du alltid vil akseptere dette, slik at du ikkje blir spurd kvar gong FLOWlock blir starta.

For studentar i Bergen

Dersom du ikkje har ein eigen pc eller Mac som tilfredstiller krava, kan du låne ein bærbar pc av HVL, campus Bergen. Du søker ved å sende en e-post til servicetorget.bergen@hvl.no så tidleg som mogleg, og ikkje seinare enn 7 dagar før eksamen. E-posten skal innehalde emnekode, dato for eksamen, navn, studentnummer.

Uthenting skjer hjå Servicetorget på Kronstad kl. 08.00-08.20 på eksamensdagen. Dersom eksamen er på Brann stadion kan du hente pc der ved å vende deg til ein av vaktane.

Lånt PC skal leverast tilbake til eksamensvaktane på Brann stadion eller til Servicetorget umiddelbart etter at du har gått frå eksamenslokalet.