MarinLab

MarinLab er eit skipsmodell-laboratorium på vår campus i Bergen. Dette er eit toppmoderne laboratorium som blir brukt til undervisning, studentprosjekt og forsking i samarbeid med industrien.

Meir om MarinLab

MarinLab har eit tverrsnitt på 50 x 3 x 2,2 m. Laboratoriet er utstyrt med ei fullautomatisert bølgemaskin frå Edinburgh Design og ei slepevogn som har ei maksimal hastigheit på 5 m/s.

MarinLab blir hovudsakleg brukt til teste ut stabilitet på fartøy og måling av motstand i vatn. Dei siste åra har laboratoriet i aukande grad også blitt brukt til bevegelsestesting. Ved hjelp av kamera blir flytande gjenstandar, som fartøy og installasjonar for fornybar energi, testa. I tillegg kan den nye slepevogna brukast til å utføre motstandstesting på tidevatnturbinar, undervassfarkostar og tunge (asymmetriske) strukturar, som til dømes oppdrettsanlegg og nedsenkbare plattformstrukturar (jackets).

Ein passande modellskala er typisk 1:50 eller 1:100. Du finn meir teknisk informasjon i lenkene på sida, eller ta kontakt med oss for å diskutere mogleg bruk av anlegget til di eiga forsking.

Utdanning

MarinLab blir brukt til undervisning i følgande emne ved HVL:

  • MAS124 Hydrostatikk og stabilitet

  • MAS116 Hydrodynamikk

  • HTEK101 Introduksjon til havmiljøet

  • MAS304 Marintekniske eksperimentelle metoder

  • MAS312 Fornybar havenergi


Studentar ved Institutt for maskin- og marinfag har moglegheit til å bruke MarinLab som ein del av sine avsluttande bacheloroppgåver (MAS153).

 
Førsteamanuensis
Institutt for maskin- og marinfag
Førsteamanuensis
Institutt for maskin- og marinfag
Førsteamanuensis
Institutt for maskin- og marinfag

MarinLab

Har du spørsmål? Send oss gjerne en e-post:

marinlab@hvl.no