Avvikande opningstider

Opningstidene på dei ulike campusane våre og sentralbordet vårt vil vere begrensa i dagane rundt jul og nyttår.

Besøkande og studentar vil ikkje ha tilgang til bygga våre:

  • 24.–26. desember 2022
  • 1. januar 2023
  • 8.–10. april 2023
  • 17. mai 2023

Frå 21. juni til 7. august 2023 vil campus vere sommarstengt, og berre sommarstudentar og tilsette vil ha tilgang.