Avvikande opningstider

Opningstidene på dei ulike campusane våre og sentralbordet vårt vil vere begrensa i visse delar av året.

Besøkande og studentar vil ikkje ha tilgang til bygga våre:

  • 23.–26. desember 2023
  • 1. januar 2024
  • 30. mars–1. april 2024
  • 17. mai 2024

Frå 21. juni 2024 vil campus vere sommarstengt, og berre sommarstudentar og tilsette vil ha tilgang. Campus vil bli opna opp att i august, men datoen er ikkje avklart enno.