Studentrådgivinga i Bergen

Her kan du snakke med rådgivarar for læringsmiljø og læringsstøtte, studierettleiarar frå ditt fakultet, studentombodet, opptak og rekruttering og representantar frå studentdemokratiet ved HVL. Vi er her for deg!

Læringsmiljø og læringsstøtte

Læringsmiljøet er viktig for prestasjonar og trivsel hos studentar og omfattar alle tilhøve som påverkar studentanes helse, sikkerheit og velferd. Dette kan handle om det psykososiale, pedagogiske, fysiske, organisatoriske og digitale læringsmiljøet.

Vi er tilgjengelige i Studentrådgivinga i K2 mandag- fredag mellom klokken 09.00-14.30. Ta kontakt for samtaler om tilrettelegging, motivasjon, stress, bekymringar, studieteknikk eller eksamensmestring. Send e-post til studentradgivinga.bergen@hvl.no, eller ta kontakt med:

bilde av Kari Elisabeth Rimbereid

Kari Elisabeth Rimbereid

Seniorrådgivar

bilde av Karoline Skare Øyerhamn

Karoline Skare Øyerhamn

Rådgivar, fadder- og studiestartansvarleg

bilde av Elisabeth Åsgard

Elisabeth Åsgard

Seniorkonsulent

Studierettleiing

Du kan booke time til rettleiing til og med veke 50. Studierettleiarane vil vere tilgjengeleg for samtaler igjen frå veke 2.

Tidspunkt for rettleiing:

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Du finn oss på veiledningsrom M117 i K2.

Barnehagelærar, master i barnehagekunnskap

 • Måndag kl. 13.00-15.00 
 • Torsdag kl. 13.00-15.00 

GLU1-7 trinn

 • Tysdag kl. 13.00-14.30
 • Onsdag kl. 12.00-13.00

GLU 5-10

 • Tysdag kl. 12.00-13.00
 • Onsdag kl. 13.00-14.00

Bachelor: drama, tegnspråk og tolking
Faglærar: idrettsfag/kroppsøving, praktisk-estetiske fag.
Master: drama, musikk, fysisk aktivitet og kosthald, didaktiske praksisar, vidareutdanningar, folkehelsearbeid

 • Måndag kl. 12.00-13.00
 • Onsdag kl. 10.00-11.00

Praktisk-pedagogisk utdanning-yrkesfag   

 • Fredag kl. 09.00-10.00

Praksisrettleiing

Måndag kl. 10.00-11.30. Drop-in, alle utdanningar.

Bestill time

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Du finn oss på veiledningsrom M118 i K2.

 • Måndag kl. 12.00-14.00 (drop-in)
 • Tysdag kl. 12.00-14.00
 • Onsdag kl. 12.00-14.00
 • Torsdag kl. 12.00-14.00 (drop-in, utveksling)
Bestill time

Fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap

Du finn oss på veiledningsrom M118 i K2.

Bachelor i økonomi og administrasjon, logistikk årsstudium

 • Tysdag kl. 09.00-11.00
 • Torsdag kl. 09.00-11.00

Master i innovasjon og leiing, master i organisasjon og leiing

 • Onsdag kl. 09.00-11.00
 • Fredag kl. 09.00-11.00
Bestill time

Fakultet for helse- og sosialvitskap

Du finn oss på veiledningsrom M119 i K2.

Sosialt arbeid, psykisk helse og rusarbeid

Måndag kl. 09.00-11.00

Radiografi, healthy aging and rehabilitation

Måndag kl. 12.00-14.00

Sjukepleie, master samfunnsarbeid

Tysdag kl. 09.00-11.00

Fysioterapi, ergoterapi, master i klinisk fysioterapi, master i kunnskapsbasert praksis

Onsdag kl. 09.00-11.00

Praksis

Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no

Bestill time

 

 

Studentsamskipnaden Saman

Du kan óg kontakte Saman, som har utvida den digitale tenesta si.

Utfordringar i løpet av studietida er vanleg og hos Saman kan ein snakke med erfarne rådgivarar og psykologar. Saman sine rådgivarar og psykologar følger opp vanskar knytt til studie, personlege problem som ein ønsker å snakke med nokon om, eller psykiske helseplager som ein ønsker behandling for. Tilbodet blir gitt både individuelt, i grupper og gjennom ulike kurs Saman (studentsamskipnaden på Vestlandet) har fleire tilbod.

Saman har starta opp med digitale kurs.

Studentombodet

Studentombodet er ein uavhengig bistandsperson som kan gje deg som er student råd om kva rettar du har i høve til studiesituasjonen din.

Informasjon om studentombodet