Studentrådgivinga i Bergen

Hos oss kan du snakke om det meste. Aktuelle tema kan vere motivasjon, stress, bekymringar, studieteknikk, eksamensmestring, einsemd, psykososiale utfordringar og tilrettelegging.

Book samtale med studentrådgivar her

 

Du kan også komme innom Studentrådgivinga i K2, mandag til fredag mellom kl. 09.00–14.30, eller nå oss på e-post: studentradgivinga.bergen@hvl.no

Dette er studentrådgivarane våre i Bergen

bilde av Kari Elisabeth Rimbereid

Kari Elisabeth Rimbereid

Seniorrådgivar

bilde av Elisabeth Åsgard

Elisabeth Åsgard

Seniorkonsulent

Studentsamskipnaden Saman

Du kan óg kontakte Saman. Utfordringar i løpet av studietida er vanleg og hos Saman kan ein snakke med erfarne rådgivarar og psykologar. Saman sine rådgivarar og psykologar følger opp vanskar knytt til studie, personlege problem som ein ønsker å snakke med nokon om, eller psykiske helseplager som ein ønsker behandling for. Tilbodet blir gitt både individuelt, i grupper og gjennom ulike kurs Saman (studentsamskipnaden på Vestlandet) har fleire tilbod.

Saman har òg digitale kurs.

Studentombodet

Studentombodet er ein uavhengig bistandsperson som kan gje deg som er student råd om kva rettar du har i høve til studiesituasjonen din.

Informasjon om studentombodet