Studentrådgivinga i Bergen

Her kan du snakke med rådgivarar for læringsmiljø og læringsstøtte, studierettleiarar frå ditt fakultet, studentombodet, opptak og rekruttering og representantar frå studentdemokratiet ved HVL. Vi er her for deg!

Læringsmiljø og læringsstøtte

Læringsmiljøet er viktig for prestasjonar og trivsel hos studentar og omfattar alle tilhøve som påverkar studentanes helse, sikkerheit og velferd. Dette kan handle om det psykososiale, pedagogiske, fysiske, organisatoriske og digitale læringsmiljøet.

Vi er tilgjengelige i Studentrådgivinga i K2 mandag- fredag mellom klokken 09.00-14.30. Ta kontakt for samtaler om tilrettelegging, motivasjon, stress, bekymringar, studieteknikk eller eksamensmestring. Send e-post til studentradgivinga.bergen@hvl.no, eller ta kontakt med:

bilde av Karoline Skare Øyerhamn

Karoline Skare Øyerhamn

Rådgivar, fadder- og studiestartansvarleg

bilde av Elisabeth Åsgard

Elisabeth Åsgard

Førstekonsulent

Studierettleiing

Du kan få time til rettleiing til og med veke 24. Veke 33–35 blir det drop-in rettleiing. Du kan booke time frå veke 36. 

Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett

BLU og barnehagekunnskap:

 • Tysdag kl. 13.00-15.00
 • Torsdag k. 13.00-15.00

GLU1-7, FHA, TST, MA-BUL, MA-UND, MA-SAMF:

 • Tysdag kl. 10.00-12.00
 • Onsdag kl. 11.00-13.00

GLU5-10 og PPU:

 • Tysdag kl. 12.00-13.00
 • Onsdag kl. 13.00-14.00

Bachelor- og master i idretts- og kunstfag, vidareutdanningar:

 • Måndag kl. 13.00-14.00
 • Torsdag kl. 12.00-13.00

Praksisveiledning:

Grunnskulelærarutdanning 1-7.trinn: Måndag 10.00-11.00

Grunnskulelærarutdanning 5-10.trinn: Måndag 11.00-12.00

Kunstfag, MA-BUL, TST: Måndag 12.00-13.00

BLU og IFAK: Måndag 14.00-15.00

PPU: Fredag: 10.00-11.00

Bestill time

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

 • Måndag kl. 12.00-14.00. Fysisk rettleiing. Berre drop-in.
 • Tysdag kl. 12.00-14.00. Fysisk rettleiing.
 • Onsdag kl. 12.00-14.00. Digital rettleiing.
 • Torsdag kl. 12.00-14.00. Fysisk rettleiing. Utveksling/drop-in.
Bestill time

Fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap

Bachelor i økonomi og administrasjon, logistikk årsstudium:

 • Tysdag kl. 09.00-11.00
 • Torsdag kl. 09.00-11.00

Master i innovasjon og leiing, master i organisasjon og leiing:

 • Onsdag kl. 09.00-11.00
 • Fredag kl. 09.00-11.00
Bestill time

Fakultet for helse- og sosialvitskap

 • Vernepleie, sosialt arbeid, relaterte vidareutdanningar og masterutdanning:
  • Måndag kl. 09.00-11.00
 • Radiografi, master i kunnskapsbasert praksis:
  •  Måndag kl. 12.00-14.00
 • Sjukepleie og relaterte vidareutdanningar og masterutdanning:
  • Tysdag kl. 09.00-11.00
 • Fysioterapi, ergoterapi, master i klinisk fysioterapi:
  • Onsdag kl. 09.00-11.00
 • Praksis:
Bestill time

 

 

Studentsamskipnaden Saman

Du kan óg kontakte Saman, som har utvida den digitale tenesta si.

Utfordringar i løpet av studietida er vanleg og hos Saman kan ein snakke med erfarne rådgivarar og psykologar. Saman sine rådgivarar og psykologar følger opp vanskar knytt til studie, personlege problem som ein ønsker å snakke med nokon om, eller psykiske helseplager som ein ønsker behandling for. Tilbodet blir gitt både individuelt, i grupper og gjennom ulike kurs Saman (studentsamskipnaden på Vestlandet) har fleire tilbod.

Saman har starta opp med digitale kurs.

Studentombodet

Studentombodet er ein uavhengig bistandsperson som kan gje deg som er student råd om kva rettar du har i høve til studiesituasjonen din. Studentombodet har kontor ved campus Bergen, rom M113 i K2.

Informasjon om studentombodet