Studentrådgivinga i Bergen

Nokon gongar treng du tilrettelegging eller ei pause frå studiet. Kanskje vil du søke om godskriving av emne frå ein annan institusjon, eller ta eit studieopphald i utlandet? Vi kan gi deg råd og rettleiing i slike situasjonar.

Vi er her for deg! Fram til 18. januar vil tenestene ved Studentrådgivinga vere heildigitale. Studentar kan bestille tid for digital studierettleiing eller ta kontakt på e-post.

Ta kontakt på e-post

Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS):

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN):

Fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap (FØS):

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI):

Du kan nå studentrådgivinga på:

Bestill digital studierettleiing

 

For meir informasjon om tenesta, klikk på ditt fakultet:

Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS)

Ta gjerne kontakt på e-post om du har spørsmål om til dømes utdanningsplan, eksamen, fagval og StudentWeb. Det er mange ting våre dyktige studierettleiarar og tilsette i praksisadministrasjonen kan løyse via e-post.

Du får raskt svar ved å send ein e-post til FHS-studierettleiar@hvl.no.

Digital samtale kan du bestille til desse tidspunkta:

 • Måndag og torsdag kl. 12.00–14.00
 • Tysdag og onsdag kl. 9.00–11.30

Du blir tildelt Zoom-lenke ved bestilling.

Studierettleiar kan hjelpe deg med:

 • Spesiell tilrettelegging av studiet
 • Permisjon
 • Rettigheter og plikter
 • Godskriving av emne frå andre lærestader
 • Informasjon om masterprogram og vidareutdanningar ved fakultetet

Praksiskoordinator kan hjelpe deg med generell informasjon om praksis. Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN)

Ta gjerne kontakt på e-post om du har spørsmål om til dømes utdanningsplan, eksamen, fagval og StudentWeb. Det er mange ting våre dyktige studierettleiarar og tilsette i praksisadministrasjonen kan løyse via e-post.

Du får raskt svar ved å send ein e-post til FIN-studierettleiar@hvl.no

Digital samtale kan du bestille til desse tidspunkta:

Måndag, onsdag og torsdag kl. 12.00–14.00.

Du blir tildelt Zoom-lenke ved bestilling.

Studierettleiarane kan hjelpe deg med:

 • Spesiell tilrettelegging av studiet
 • Permisjon
 • Reglement
 • Innpassing av emne frå andre lærestader
 • Administrativ oppdatering av utdanningsplan (f.eks. hente inn emner utanfor utdanningsplan, rydde i utdanningsplan, endre kull etter permisjon)
 • Informasjon om masterprogrammer ved fakultetet

I tillegg har alle studieprogram ved fakultetet ein fagleg studiekoordinator som kan hjelpe deg med faglege spørsmål.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI)

Ta gjerne kontakt på e-post om du har spørsmål om til dømes utdanningsplan, eksamen, fagval og StudentWeb. Det er mange ting våre dyktige studierettleiarar og tilsette i praksisadministrasjonen kan løyse via e-post.

Du får raskt svar ved å send ein e-post til FLKI-studierettleiar-bergen@hvl.no.

Digital samtale kan du bestille til desse tidspunkta:

Barnehagelærarutdanning:

 • Måndag 09.00-11.00
 • Torsdag 13.00-15.00

Grunnskulelærarutdanning 1.-7.:

 • Tysdag 13.00-15.00
 • Torsdag 09.00-10.00

Grunnskulelærarutdanning 5.-10.:

 • Tysdag 12.00-13.00
 • Onsdag 12.00-14.00

IFAK, kunstfag og master:

 • Måndag 13.00-14.00
 • Torsdag 10.00-11.00

Praktisk, pedagogisk utdanning (PPU):

 • Torsdag 12.00.13.00

Har du spørsmål om praksis, kan du sende e-post til praksisFLKIbergen@hvl.no

Fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap (FØS)

Ta gjerne kontakt på e-post om du har spørsmål om til dømes utdanningsplan, eksamen, fagval og StudentWeb. Det er mange ting våre dyktige studierettleiarar og tilsette i praksisadministrasjonen kan løyse via e-post.

Du får raskt svar ved å send ein e-post til FOS-studierettleiar@hvl.no.

Digital samtale kan du bestille til desse tidspunkta:

Bachelorgrad:

 • Måndag 13.00-15.00
 • Torsdag 09.00-11.00

Mastergrad:

 • Onsdag 09.00-11.00

Studierettleiarane kan hjelpe deg med:

 • Spesiell tilrettelegging av studiet
 • Permisjon
 • Reglement
 • Innpassing av emne frå andre lærestader
 • Administrativ oppdatering av utdanningsplan (f.eks. hente inn emner utanfor utdanningsplan, rydde i utdanningsplan, endre kull etter permisjon)
 • Informasjon om masterprogrammer ved fakultetet

I tillegg har alle studieprogram ved fakultetet ein fagleg studiekoordinator som kan hjelpe deg med faglege spørsmål.

Veiledning om praksis

Veiledning om utveksling

Har du lyst til å reise på utveksling? Bestill veildening hos studieveileder for ditt fakultet.

Opptak og rekruttering

Har du spørsmål om opptak?  Du finn informasjon på nettsida om opptak.

Du kan ta kontakt med oss på e-post opptak@hvl.no og telefon 55 58 58 50.

Vi er her for deg!

Studentrådgivinga i Bergen

Studentsamskipnaden Saman

Du kan óg kontakte Saman, som har utvida den digitale tenesta si.

Utfordringar i løpet av studietida er vanleg og hos Saman kan ein snakke med erfarne rådgivarar og psykologar. Saman sine rådgivarar og psykologar følger opp vanskar knytt til studie, personlege problem som ein ønsker å snakke med nokon om, eller psykiske helseplager som ein ønsker behandling for. Tilbodet blir gitt både individuelt, i grupper og gjennom ulike kurs Saman (studentsamskipnaden på Vestlandet) har fleire tilbod.

Saman har starta opp med digitale kurs.