Studentrådgivinga i Bergen

I perioden frå og med onsdag 9. september til og med tirsdag 29. september er studentrådgivinga i Bergen heildigital. 

På grunn av smittevernomsyn er aktiviteten i studentrådgivinga heildigital for ein periode. Ta kontakt med studentrådgivinga eller studierettleiar for ditt fakultet. Kontaktinformasjon finn du under.

Ta kontakt på e-post

Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS):

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN):

Fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap (FØS):

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI):

Du kan nå studentrådgivinga på:

Du kan óg kontakte Saman, som har utvida den digitale tenesta si.

For meir informasjon om tenesta, klikk på ditt fakultet:

Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS)

Av smittevernomsyn tilbyr vi inntil vidare digital rettleiing. Vi ber deg ta kontakt på e-post i fyrste omgang. Vi kan ringe deg opp per telefon eller sette opp rettleiing på zoom om det er behov for det. Dersom det er behov for rettleiing ansikt til ansikt vil vi prøve å få til dette.

Ta kontakt med studierettleiar på FHS-studierettleiar@hvl.no

Vi kan svare på spørsmål og rettleie deg med bl.a:  

 • Spesiell tilrettelegging av studiet
 • Permisjon
 • Rettigheter og plikter
 • Godskriving av emner frå andre lærestader
 • Informasjon om masterprogram og vidareutdanningar ved fakultetet

Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN)

På FIN tilbyr vi inntil vidare digital rettleiing på grunn av smittevernomsyn. Vi ber deg ta kontakt på e-post i fyrste omgang. Vi kan ringe deg opp per telefon eller sette opp rettleiing på zoom om det er behov for det.

Ta kontakt med oss på FIN-studierettleiar@hvl.no

Studierettleiarane kan hjelpe deg med:

 • Spesiell tilrettelegging av studiet
 • Permisjon
 • Reglement
 • Innpassing av emner frå andre lærestader
 • Administrativ oppdatering av utdanningsplan (f.eks. hente inn emner utanfor utdanningsplan, rydde i utdanningsplan, endre kull etter permisjon)
 • Informasjon om masterprogrammer ved fakultetet

I tillegg har alle studieprogram ved fakultetet ein fagleg studiekoordinator som kan hjelpe deg med faglege spørsmål.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI)

På FLKI tilbyr vi inntil vidare digital rettleiing på grunn av smittevernomsyn. Vi ber deg ta kontakt på e-post i fyrste omgang. Vi kan ringe deg opp per telefon eller sette opp rettleiing på zoom om det er behov for det.

Ta kontakt på FLKI-studierettleiar-Bergen@hvl.no

Har du spørsmål om praksis, kan du sende e-post til praksisFLKIbergen@hvl.no

Fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap (FØS)

På FØS tilbyr vi inntil vidare digital rettleiing på grunn av smittevernomsyn. Vi ber deg ta kontakt på e-post i fyrste omgang. Vi kan ringe deg opp per telefon eller sette opp rettleiing på zoom om det er behov for det.

Ta kontakt med oss på FOS-studierettleiar@hvl.no

Studierettleiarane kan hjelpe deg med:

 • Spesiell tilrettelegging av studiet
 • Permisjon
 • Reglement
 • Innpassing av emner frå andre lærestader
 • Administrativ oppdatering av utdanningsplan (f.eks. hente inn emner utanfor utdanningsplan, rydde i utdanningsplan, endre kull etter permisjon)
 • Informasjon om masterprogrammer ved fakultetet

I tillegg har alle studieprogram ved fakultetet ein fagleg studiekoordinator som kan hjelpe deg med faglege spørsmål.

Veiledning om praksis

Dersom du lurar på noko angåande praksis, kan du gjerne ta kontakt:

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI): praksisFLKIbergen@hvl.no

Fakultet for helse- og sosialfag (FHS): fhs-praksis@hvl.no

Veiledning om utveksling

Har du lyst til å reise på utveksling? Bestill veildening hos studieveileder for ditt fakultet.

Bestill studierettleiing

 

Studentsamskipnaden Saman

Utfordringar i løpet av studietida er vanleg og hos Saman kan ein snakke med erfarne rådgivarar og psykologar.

Saman sine rådgivarar og psykologar følger opp vanskar knytt til studie, personlege problem som ein ønsker å snakke med nokon om, eller psykiske helseplager som ein ønsker behandling for. Tilbodet blir gitt både individuelt, i grupper og gjennom ulike kurs Saman (studentsamskipnaden på Vestlandet) har fleire tilbod.

Saman har starta opp med digitale kurs.

Vi er her for deg!

Studentrådgivinga i Bergen