Studenttinget

Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet er det øvste studentorganet ved HVL.

Studentane har valgt 14 representantar frå Bergen, 7 representantar frå Stord/Haugesund og 7 representantar frå Sogn og Fjordane til Studenttinget.

Studenttinget sine nettsider

Kristine Elsa Krokli er leiar for det nye Studenttinget. Sjå intervju med Kristine.