Tilrettelegging

Har du behov for individuell tilrettelegging av studiesituasjonen grunna funksjonsnedsetting, verv eller særskilte behov? Du kan ha rett på individuell tilrettelegging av studieløpet ditt for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmoglegheiter. Tilrettelegginga kan ikkje føre til ein reduksjon av dei faglege krava til utdanninga.

Søknadsfristar

Frist for å søke om tilrettelegging av undervisning og eksamen:

  • 1. september og 1. februar, eller når behovet for tilrettelegging blir kjent.

Frist for å søke om tilrettelegging i praksis:

  • Dersom praksisperioden din startar i haustsemesteret, må du søke innan 1. april.
  • Er du ny student og skal i praksis i fyste semester av studie, må du søkje innan 1. september.
  • Dersom praksisperioden din startar i vårsemesteret, må du søkje innan 1. oktober.
  • For akutte situasjonar søkjer du når behovet oppstår.

Svar kjem i digital postkasse eller vanleg post.

Ta gjerne kontakt

Har du spørsmål om tilrettelegging eller treng du hjelp med søknadsskjema? Ta kontakt med oss på tilrettelegging@hvl.no.