Tilrettelegging av studiesituasjonen

Vi ber om at du informerer oss så tidleg som mogleg dersom du har behov for spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen din.

For studentar i Bergen

For studentar i Sogndal og Førde

For studentar på Stord og i Haugesund