Føtter på tredemøller.

Tilrettelegging for toppidrett

HVL har eit samarbeid med Olympiatoppen (OLT) om tilrettelegging for toppidrettsutøvarar. Ordninga skal gjere det mogleg for deg som er idrettsutøvar å kunne kombinere studium med ei idrettsleg utvikling på toppidrettsnivå.

Som toppidrettsutøvar søker du opptak til eit studium på ordinær måte, og forheld deg til dei opptakskrava og søknadsfristane som gjeld.

Straks etter at du er komen inn på eit studium, må du få ein vurdering fra OLT om du tilfredsstiller krava til toppidrettsstatus. Søknadsskjema for toppidrettsstatus finn du her.

Det er Olympiatoppen region Vest-Norge som vurderer om du tilfredsstiller krava og eventuelt gjer deg ein stadfesting på dette.

Vær merksam på: