Toppidrettsstudent

Vi har eit samarbeid med Olympiatoppen om tilrettelegging for toppidrettsstudentar. Ordninga skal gjere det mogleg for deg som er idrettsutøvar å kunne kombinere studium med ei idrettsleg utvikling på toppidrettsnivå.

Du må tilfredsstille "Kvalitetskrav toppidrettsstatus" for å få toppidrettsstatus. Det er Olympiatoppen region Vest-Norge som vurderer om du tilfredsstiller krava. Du må sjølv ta kontakt med Olympiatoppen Vest-Norge for å få vurdert statusen din. 

Som toppidrettsstudent søker du opptak til eit studium på ordinær måte, og forheld deg til dei opptakskrava og søknadsfristane som gjeld. 

Tilrettelegging 

Dersom du får opptak til eit studium hos oss, søker du om tilrettelegging av studiesituasjonen. Stadfesting på toppidrettsstatus skal leggast ved søknaden.

Vi tilrettelegg slik det er mogleg innanfor gjeldande regelverk og eksamensordning.

Studentar med godkjend toppidrettsstatus kontaktar studierettleiar på studiestaden angåande søknad om tilrettelegging av undervisning og eksamen:

Studiestad Bergen:

Studiestad Sogndal og Førde: Sissel Kvåle Ulla

Studiestad Stord og Haugesund: Nina Mønstre