Permisjon

Dersom du i ein periode ikkje har moglegheit til å følgje undervisning og ta eksamen, eller du ønskjer ein pause i studiet, kan du søke permisjon for eitt eller to semester.

Permisjon blir gitt med dokumentert grunnlag i fødsel/adopsjon, sjukdom, verneplikt eller krevjande verv i studentorganisasjonar. 

Du kan også søke permisjon utan grunngiving, men denne retten er avgrensa til to semester i løpet av studietida på eit studieprogram. 

Under permisjonen skal du ikkje semesterregistrere deg, og dermed ikkje betale semesteravgift.

Slik søker du

Du må søke innan fristen for semesterregistrering i det aktuelle semesteret. Fristane er 1. september i haustsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Dersom eit dokumentert behov  som til dømes sjukdom oppstår i etterkant av fristen, er det mogeleg å søke etter fristen.

Vilkår for søknad (Nynorsk):

Vilkår for søknad (Bokmål):

Klokke som går og går

Vent litt...

Noko er visst gale her

Det ser ut for at tenesta ikkje blir starta som forventa. Her er ei liste over moglege årsaker:

  1. Det kan væra du bruker ein utrangert nettlesar, t.d. Microsoft Explorer.
  2. Du har skrudd av for køyring av javascript i nettlesaren din.
  3. Nettlesaren din nektar å lasta inn scriptet. Kontakt IT-hjelp!
  4. Det har oppstått ein feil i tenesta. Kontakt webutvikler@hvl.no!

PS: Dersom det stemmer med dei fyrste av desse årsakene, har du nok problem med andre nettsider òg.