Reservere studieplass

Ved innkalling til militærteneste, graviditet eller andre tungtvegande grunnar, kan du reservere studieplassen din til neste år.

For å kunne søke om reservasjon av studieplass, må du

  • dokumentere grunnane dine med kopi av tenesteinnkalling, legeattest eller liknande
  • søke innan tre veker etter at du fekk tilbod om studieplass
  • svare JA til studieplassen innan svarfristen

Dersom du har fått opptak på vilkår eller studieplass frå ledige studieplassar, kan du ikkje søke om reservert studieplass.

Meir om reservasjon av studieplass i Samordna opptak

Søknadsskjema


Lurer du på noko? Vi vil gjerne svare deg!
Opptakskontoret