Søke opptak

Har du problem med å søke via den lokale søknadsweben vår, må du sende oss ein e-post før søknadsfristen er gått ut og beskrive kva for ein feil som har oppstått og kva slags studium du ønskjer å søke på.

Viktige datoar i søknadsprosessen

1. februar: Nettsøknaden til Samordna opptak og vår lokale Søknadsweb opnar.

1. mars: Viss du er i ei av desse gruppene, må du søke før 1. mars:

  • Du ønskjer særskild vurdering eller tidleg opptak.
  • Du har realkompetanse.

1. mars er også søknadsfristen til nokre lokale opptak. Søknadsfristar i lokalopptaket finn du under kvart enkelt studium. Sjå studietilbodet.

15. april: Ordinær søknadsfrist i Samordna opptak.

1. mai: Opning av ledige studieplassar lokalt opptak

1. juli: Frist for ettersending av dokument i Samordna opptak som blir avslutta på våren. Sjå eigne fristar i Søknadsweb for frist for opplasting til lokalt opptak.

19. juli: Oversikt over ledige studieplassar blir lagt ut på nettsida til Samordna opptak. 

20. juli: Svar på søknad om opptak via Samordna opptak. Ledige studieplassar opner for søknadar klokka 09.00.

24. juli: Svarfrist for tilbod og venteliste i Samordna opptak.

29. juli: Suppleringsopptak i Samordna opptak.