Søke opptak

For å bli tatt opp som student ved Høgskulen på Vestlandet, søker du om opptak via Samordna opptak eller gjennom vår lokale SøknadsWeb. Du kan søke studieplass frå 1. februar.

Ordningar som «Kompetanse for kvalitet» og «Kompetanse for framtidas barnehage» har andre søknadsprosedyrar.

Samordna opptak

Dei fleste av grunnstudia våre, som årsstudium, bachelorstudium og femårige integrerte masterprogram, søker du om opptak til via Samordna opptak.

Samordna opptak

Lokalt opptak

Dei fleste av masterstudia våre og etter- og vidareutdanningar søker du om opptak til lokalt via Søknadsweb.

Søknadsweb for Høgskulen på Vestlandet

 Viktige datoar i søknadsprosessen

1. februar: Nettsøknaden til Samordna opptak og vår lokale Søknadsweb opnar.

1. mars: Viss du er i ei av desse gruppene, må du søke før 1. mars:

  • Du ønskjer særskild vurdering eller tidleg opptak.
  • Du har utanlandsk utdanning utanfor Norden.
  • Du har realkompetanse.

1. mars er også søknadsfristen til nokre lokale opptak. Søknadsfristar i lokalopptaket finn du under kvart enkelt studium. Sjå studietilbodet.

15. april: Ordinær søknadsfrist i Samordna opptak.

1. mai: Opning av ledige studieplassar lokalt opptak

1. juli: Frist for ettersending av dokument i Samordna opptak som blir avslutta på våren. Sjå eigne fristar i Søknadsweb for frist for opplasting til lokalt opptak.

20. juli: Svar på søknad om opptak via Samordna opptak.

Oversikt over ledige studieplassar blir lagt ut på nettsida til Samordna opptak den 19. juli. Du kan søke frå og med den 20. juli klokka 09.00.

26. juli: Svarfrist for tilbod og venteliste i Samordna opptak.

29. juli: Suppleringsopptak i Samordna opptak.