Søke opptak til HVL

For å bli tatt opp som student hos oss, søker du om opptak via Samordna opptak eller gjennom vår lokale Søknadsweb.