Søke opptak til HVL

Her finn du utfyllande informasjon om søking og opptak til dei ulike utdanningane ved HVL.

Studierett til ulike utdanningar

I Samordna opptak søker du opptak til bachelor- og integrert masterutdanning, samt årsstudium og fagskuleutdanning.

I vår lokale Søknadsweb søker du opptak til masterutdanning, etter- og vidareutdanning, PPU, halvtårsstudium, kurs, enkeltemne, og meir.

Sjå utfyllande informasjon om dei ulike opptaka våre:

Nyttig informasjon

Her finn du nyttig informasjon relatert til søking og opptak – viktige datoar, poengutrekning, reservasjon av studieplass og meir.

Har du spørsmål om søking og opptak?

Opptakskontoret
Telefonen er open 10.00 - 13.00