Opptak til enkeltemne

Ønskjer du å ta eit eller fleire emne frå eit studieprogram? Då kan du søke opptak til enkeltemne.

Emne på ph.d.-nivå har eigne fristar og rutinar. Les om opptak til emne på ph.d.-nivå.

Korleis fungerer søking til enkeltemne?

Når kan eg søke?

 • Enkeltemne for hausten blir lagt ut 1. mai, med søknadsfrist 1. juni
 • Enkeltemne for våren blir lagt ut 1. november, med søknadsfrist 1. desember.

Korleis søker eg?

Du søker via Søknadsweb.

I søknadsweb vel du først "enkeltemne". I søknaden får du ei liste med fagområda du kan vel mellom. Fagområda er dei same som titlane i lista nedenfor på denne sida. Etter du har valgt fagområde, vel du emne du vil søke på. Det er ikkje mogleg å endre emneval etter fristen. 

Kva er opptakskravet?

Opptakskravet til emnet er det same som til sjølve utdanninga det er ei del av. Opptakskravet er oppgitt under kvart fagområde. Merk at nokre emne kan ha eigne forkunnskapskrav, f.eks. at du må ha eit emne frå før. 

Når får eg svar?

Svardato står i kvitteringa som du fikk på e-post når du søker.

Dersom det er fleire kvalifiserte søkjarar enn ledige plassar på eit emne, blir det rangering av søkjarane basert på høgast poengsum.

Rettar og plikter som enkeltemnestudent

Som enkeltemnestudent følgjer du den ordinære undervisninga, og har same rettar og plikter som studentar med ordinært opptak ved HVL. Du skal semesterregistrere deg og betale semesteravgift innan gjeldande fristar.

Ein del emne kan ha krav om aktiv deltaking (oppmøte, innleveringar e.l.) for å kunne gå opp til eksamen.

Ved opptak til fleire enkeltemne kan vi ikkje garantere kollisjonsfri time- og eksamensplan.

Ved opptak til enkeltemne har du studierett i ett semester, inkludert ny eksamen. Du må søke emnet/emnene på nytt ved bruk av 3. eksamensforsøk. 

Ved HVL kan du ta eksamen i same emnet inntil tre gonger. Dersom du har brukt alle tre forsøka dine, hjelper det derfor ikkje å søke som enkeltemnestudent.

 

Emne du kan søke til hausten

Bioingeniør

Bachelornivå, Bergen:

Opptakskrav: Generell studiekompetanse. I tillegg må du ha Matematikk R1 (eller matematikk S1+S2), og enten Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1.

 • BIO170 Matematikk med dataverktøy. 5 sp.
 • BIO200 Informasjonsteknologi og Bioinformatikk. 10 sp.

Masternivå, Bergen: 

Opptakskrav: Bachelorgrad i bioingeniørfag med karaktersnitt på minst C.

 • BIO501 Kvalitetssikring av medisinske laboratorieanalyser. 15 sp. 

Ingeniørfag, Bergen

Opptakskrav: Generell studiekompetanse med Matematikk R1, R2 og Fysikk 1.

 • BYG104 Bygningsfysikk. 10 sp.
 • BYG105 Bygningskonstruksjoner. 10 sp.
 • BYG106 Betongkonstruksjoner. 10 sp.
 • BYG122 Drift, vedlikehold og ombygging av bygninger. 10 sp.
 • BYG130 Transformasjon i tettstedssentrum og urbane områder. 10 sp.
 • BYG200 Materiallære. 5 sp.
 • DAT160 Intelligente roboter. 10 sp.
 • ELE111 Digitale design. 10 sp.
 • ELE112 Elektriske installasjoner. 10 sp.
 • ELE115 Analog instrumentkonstruksjon. 10 sp.
 • ELE117 Høyspenningssystemer. 10 sp.
 • ELE118 Grunnleggende Nettverksteknikk. 10 sp.
 • ELE119 Kraftelektronikk. 10 sp.
 • ELE123 Elektriske anlegg. 10 sp.
 • ELE141 Elektrofaglig basis 1. 10 sp.
 • ELE161 Statistikk og måleteknikk. 10 sp.
 • ELE204 Reguleringsteknikk 1. 5 sp.
 • ELE205 Videregående programmering. 10 sp.
 • ELE301 Industriell IT. 10 sp.
 • ELE305 Cyber-fysiske kommunikasjonsteknologier. 10 sp.
 • ELE306 Robotikk. 10 sp.
 • ING106 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. 10 sp.
 • ING161 Kjemi for ingeniør. 5 sp.
 • ING174 Klassisk mekanikk. 5 sp.
 • ING202 Programmering for ingeniører. 5 sp.
 • KJE102 Anvendt strømningslære. 10 sp.
 • KJE118 Vannkvalitet og resirkuleringsanlegg for akvakultur (RAS). 10 sp.
 • KJE203 Varmetransport og varmeoverføring. 5 sp.
 • KJE204 Energilagring. 10 sp.
 • MAS130 Grunnleggende elektro og automasjon. 10 sp.
 • MAS314 Programmering av industrielle styringssystemer. 10 sp.
 • MAT110 Matematikk 1. 10 sp.
 • MAT202 Matematikk 2. 10 sp.
 • MAT301 Flerdimensjonal analyse (matematikk 3). 5 sp.
 • MAS117 Termodynamikk. 10 sp.
 • MAS209 Marine stålkonstruksjoner. 5 sp.
 • MAS302 Hydraulikk. 5 sp.
 • MAS304 Marintekniske eksperimentelle metoder. 5 sp.
 • MAS305 CFD for ingeniører. 5 sp. Tilleggskrav: Godkjente arbeidskrav i MAS220 Grunnleggende fluidmekanikk eller KJE102 Anvendt fluidmekanikk, eller tilsvarende.
 • MAS308 Gassteknologi. 5 sp.
 • MAS311 Solar Technology and Design. 5 sp.
 • MAS503 Innføring i bærekraftsanalyser. 5 sp. 
 • MAS539 Hydrogenteknologi. 10 sp.

Ingeniørfag, Førde

Opptakskrav: Generell studiekompetanse med Matematikk R1, R2 og Fysikk 1.

 • BYG104 Bygningsfysikk. 10 sp.
 • BYG105 Bygningskonstruksjoner. 10 sp.
 • BYG106 Betongkonstruksjoner. 10 sp.
 • BYG122 Drift, vedlikehold og ombygging av bygninger. 10 sp.
 • BYG130 Transformasjon i tettstedssentrum og urbane områder. 10 sp.
 • BYG200 Materiallære. 5 sp.
 • DAT160 Intelligente roboter. 10 sp.
 • ELE112 Elektriske installasjoner. 10 sp.
 • ELE117 Høyspenningssystemer. 10 sp.
 • ELE119 Kraftelektronikk. 10 sp.
 • ELE123 Elektriske anlegg. 10 sp.
 • ELE141 Elektrofaglig basis 1.
 • ELE161 Statistikk og måleteknikk. 10 sp.
 • ELE204 Reguleringsteknikk 1. 5 sp.
 • ELE205 Videregående programmering. 10 sp.
 • ELE301 Industriell IT. 10 sp.
 • ELE306 Robotikk. 10 sp.
 • ING202 Programmering for ingeniører. 5 sp.
 • ING106 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. 10 sp.
 • ING161 Kjemi for ingeniør. 5 sp.
 • MAT110 Matematikk 1. 10 sp.
 • MAT301 Flerdimensjonal analyse (matematikk 3). 5 sp.

Ingeniørfag, Haugesund

Opptakskrav: Generell studiekompetanse med Matematikk R1, R2 og Fysikk 1.

 • ING161 Kjemi for ingeniør. 5 sp.
 • ING202 Programmering for ingeniører. 5 sp.
 • ING3043 Brannteknisk funksjonsbasert design. 10 sp.
 • ING3049 Brannteknisk simulering. 10 sp.
 • SIK104 BIM og 3D-modellering. 10 sp.
 • SIK201 Bridging course for Master in Fire Safety Engineering. 10 sp.
 • SIK202 Fire and Combustion. 10 sp.
 • SIK203 Varmelære. 5 sp.
 • ELE141 Elektrofaglig basis 1. 10 sp.
 • ELE161 Statistikk og måleteknikk. 10 sp.
 • ELE204 Reguleringsteknikk 1. 5 sp.
 • ELE205 Videregående programmering. 10 sp.
 • ELE301 Industriell IT. 10 sp.
 • ELE306 Robotikk. 10 sp.
 • MAT110 Matematikk 1. 10 sp.
 • MAT301 Flerdimensjonal analyse (matematikk 3). 5 sp.
 • MAS117 Termodynamikk. 10 sp.
 • MAS220 Grunnleggende fluidmekanikk. 5 sp.

Informasjonsteknologi

Opptakskrav: Generell studiekompetanse med matematikk R1 eller S1 + S2.

Bergen:

 • DAT103 Datamaskiner og operativsystemer. 10 sp.
 • DAT108 Programmering og webapplikasjoner. 10 sp.
 • DAT150 Nettverksadministrasjon, drift og sikkerhet. 10 sp.
 • DAT152 Videregående webapplikasjoner. 10 sp.
 • DAT155 3D Datagrafikk. 10 sp.
 • DAT158 Maskinlæring og videregående algoritmer. 10 sp.
 • MAT101 Diskret matematikk 1. 10 sp.
 • MAT102 Diskret matematikk og statistikk. 10 sp.
 • MAT202 Matematikk 2. 10 sp.

Førde: 

 • DAT100 Grunnleggende programmering. 10 sp. 
 • DAT103 Datamaskiner og operativsystemer. 10 sp. 
 • DAT108 Programmering og webapplikasjoner. 10 sp.
 • DAT152 Videregående webapplikasjoner. 10 sp. 
 • DAT158 Maskinlæring og videregående algoritmer. 10 sp. 
 • MAT102 Diskret matematikk og statistikk. 10 sp.

Haugesund:

 • DAT103 Datamaskiner og operativsystemer. 10 sp. 
 • DAT108 Programmering og webapplikasjoner. 10 sp. 
 • MAT101 Diskret matematikk 1. 10 sp.
 • MAT102 Diskret matematikk og statistikk. 10 sp.
 • MAT110 Matematikk 1. 10 sp.

Informasjonsteknologi på masternivå

Opptakskrav: Felles master i programvareutvikling (UiB/HVL)

Bergen:

 • DAT250 Avanserte programvareteknologier. 10 sp.
 • DAT254 Helseinformatikk. 10 sp.
 • DAT351 Distribuerte Dataressurser for Høy-Volum Dataprosessering. 10 sp.

Landmåling

Opptakskrav: Generell studiekompetanse

Bergen

 • BYG109 Geografisk Informasjonsanalyse. 10 sp.
 • BYG111 Veiplanlegging.10 sp.
 • BYG112 Vannteknikk. 10 sp.
 • BYG114 Anleggs og VA-teknikk. 10 sp.
 • LEI100 Innføring i eiendomsfagene. 10 sp.
 • LEI102 Matematikk. 10 sp.
 • LEI104 Eiendomsdannelse ved oppmålingsforretning. 10 sp.
 • LEI105 Eiendomslandmåling. 10 sp.
 • LEI111 Geografiske informasjonssystemer og analyse. 10 sp.
 • LEI117 Innføring i geomatikk og geo-informatikk. 10 sp.
 • LEI301 Jordskifterett og saksbehandling. 10 sp.

Førde

 • BYG109 Geografisk Informasjonsanalyse. 10 sp.
 • BYG111 Veiplanlegging. 10 sp.
 • BYG112 Vannteknikk. 10 sp.
 • BYG114 Anleggs og VA-teknikk. 10 sp.

Areal og eiendom på masternivå

Bergen

Opptakskrav: Samme som til opptak til master i areal og eiendom.

 • MOA250 Eiendom og arealadministrasjon. 10 sp.
 • MOA251 Planrett. 10 sp.
 • MOA252 Stedsforståelse og bærekraftig utvikling. 10 sp.
 • MOA256 Vitenskapsteori og metoder. 5 sp.
 • MOA260 Jordskifte og eiendom. 15 sp.
 • MOA261 Sivilprosess, skjønnsprosess og jordskifteprosess. 10 sp.
 • MOA270 Stedsforming og infrastruktur. 7,5 sp.
 • MOA271 Estetikk, arkitektur og kulturmiljø. 7,5 sp.
 • MOA272 By- og tettstedsplanlegging. 10 sp.

Miljø- og klimafag

Bachelornivå, Sogndal

Opptakskrav: Generell studiekompetanse

 • FE401 Miljø- og energipolitikk. 10 sp.
 • FE405 Grunnleggende energikonsepter. 10 sp.
 • FE407 Fornybar energiteknologi og ressursvurdering. 10 sp.
 • FE408 Bærekraftig energiomstilling. 10 sp.
 • GE406 Geologi grunnkurs. 10 sp.
 • ME420 Statistikk. 10 sp.
 • GE407 Anvendt geofysikk. 10 sp. Tilleggskrav: matematikk R1 eller S1 + S2
 • GE482 Hydrogeologi. 10 sp. Tilleggskrav: matematikk R1 eller S1 + S2

Masternivå, Sogndal

Opptakskrav: Samme som til Master i Climate Change Management

 • BI4-301 Climate Change Ecology. 10 sp.
 • PL4-305 Klimaomstilling. 10 sp.

Nautikk og maritim

Emner innen nautikk, Haugesund:

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller bestått 1-årig forkurs. 

 • NABP1001 Matematikk. 10 sp.
 • NABP2001 Maritim teknologi. 10 sp.

Emner innen Maritime Management, Haugesund:

Opptakskrav: Fullført og bestått toårig maritim teknisk fagskule, med fordypning dekksoffiser eller maskinoffiser, på ledelsesnivå.

 • BAMM3005 Maritimt regelverk. 15 sp. 

Obs: emnet er avlyst for høsten 2024.

Emner innen maritime operasjoner, Haugesund:

Opptakskrav: Samme som til master i maritime operasjoner

 • MMO5001 Philosophy of Science, Research Design and Methods. 10 sp.
 • MMO5002 Safety and Human Factors. 10 sp.
 • MMO5003 Modern ship design: Safety, Limitations and Hazards. 10 sp.
 • MMO5009 Maritime Operations. 10 sp.
 • MMO5010 Subsea Systems and Operations. 10 sp.
 • MMO5011 Ship Operation and Maintenance Management. 10 sp.

Økonomi, administrasjon og jus

Opptakskrav: generell studiekompetanse

Bergen:

 • ØAM111 Markedsføring 2. 7,5 sp.
 • ØBR111 Skatte- og avgiftsrett 1. 7,5 sp.
 • ØSS112 Finans. 7,5 sp.
 • ØAF104 Rettsvitenskap 2. 7,5 sp.
 • ØSS113 Makroøkonomi 2. 7,5 sp.

Haugesund:

 • ØKB2006 Skatterett I. 7,5 sp.
 • ØKB2117 Entrepreneurship. 10 sp.
 • ØKB3117 Videregående Finansregnskap. 7,5 sp. Tilleggskrav: BØA117 Finansregnskap med analyse eller tilsvarende.
 • ØKB3118 Regnskapsteori. 7,5 sp. Tilleggskrav: BØA117 Finansregnskap med analyse eller tilsvarende.
 • ØKB3130 Sustainable Shipping Economics. 10 sp.

Sogndal: 

 • BØ6-2007 Vidaregåande finansrekneskap. 7,5 sp. Tilleggskrav: BØA117 Finansregnskap med analyse eller tilsvarende
 • JU6-1002 Skatte- og avgiftsrett 2. 7,5 sp.
 • JU6-1000 Forretningsjus. 7,5 sp.
 • MF6-2001 Forbrukaråtferd i reiselivet. 7,5 sp.
 • RE6-1000 Reiselivskunnskap. 7,5 sp.

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Opptakskrav: Du må ha generell studiekompetanse, i tillegg til enten minst 35 skolepoeng, snittskarakter 4 eller bedre i matte (224 timer), snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) eller minst 40 skolepoeng, snittskarakter 3 eller bedre i matte (224 timer), snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer).

Vestlandsklasse - nettbasert med samlinger i Bergen:

 • MGBMU141 Musikk 1, emne 1 - Grunnleggende musikklærerkompetanse. 15 sp.
 • MGBMU241 Musikk 1, emne 2 - Eleven og den musikkulturelle konteksten. 15 sp.
 • MGBSA141 Samfunnsfag 1, emne 1 - Innføring i samfunnsfag 1. 15 sp.
 • MGBSA241 Samfunnsfag 1, emne 2 - Innføring i samfunnsfag 2. 15. sp.
 • MGBKR141 KRLE 1 - Kristendom, religion, livssyn og etikk. 30 sp.
 • MGBPDK141 Profesjonsfagleg digital kompetanse (nettbasert) 30 sp.

Vestlandsklasse - nettbasert med samlinger i Sogndal:

 • MGBMU141 Musikk 1, emne 1 - Grunnleggende musikklærerkompetanse. 15 sp.
 • MGBMU241 Musikk 1, emne 2 - Eleven og den musikkulturelle konteksten. 15 sp.
 • MGBKR141 KRLE 1 - Kristendom, religion, livssyn og etikk. 30 sp.
 • MGBSP101 Spesialpedagogikk 1, emne 1 - Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt. 15 sp.
 • MGBSP201 Spesialpedagogikk 1, emne 2 - Psykososial utvikling og språk-, lese-, og skrivevansker. 15 sp.
 • MGBKH141 Kunst og håndverk 1, emne 1 - Grunnleggende innføring i kunst og håndverk 1. 15 sp.
 • MGBKH241 Kunst og håndverk 1, emne 2 - Grunnleggende innføring i kunst og håndverk 2. 15 sp.

Vestlandsklasse - nettbasert med samlinger på Stord:

 • MGBMH141 Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse. 15 sp.
 • MGBMH241 Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen. 15 sp.
 • MGBNA141 Naturfag 1, emne 1 - Den levande naturen 1. 15 sp.
 • MGBNA241 Naturfag 1, emne 2 - Fysikk og kjemi for grunnskulen. 15 sp.
 • MGBKR141 KRLE 1 - Kristendom, religion, livssyn og etikk. 30 sp.
 • MGBSP101 Spesialpedagogikk 1, emne 1 - Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt. 15 sp.
 • MGBSP201 Spesialpedagogikk 1, emne 2 - Psykososial utvikling og språk-, lese-, og skrivevansker. 15 sp.

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Opptakskrav: Du må ha generell studiekompetanse, i tillegg til enten minst 35 skolepoeng, snittskarakter 4 eller bedre i matte (224 timer), snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) eller minst 40 skolepoeng, snittskarakter 3 eller bedre i matte (224 timer), snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer).

Vestlandsklasse - nettbasert med samlinger i Bergen:

 • MGUMU131 Musikk 1, emne 1 - Grunnleggende musikklærerkompetanse. 15 sp.
 • MGUMU231 Musikk 1, emne 2 - Eleven og den musikkulturelle konteksten. 15 sp.
 • MGUPDK131 Profesjonsfagleg digital kompetanse (nettbasert) 30 sp.
 • MGUKR131 KRLE 1 - Kristendom, religion, livssyn og etikk. 30 sp.
 • MGUSA131 Samfunnsfag 1, emne 1 - Innføring i samfunnsfag 1. 15
 • MGUSA231 Samfunnsfag 1, emne 2 - Innføring i samfunnsfag 2. 15 sp.
 • MGUUV101 Utdanningsvalg. 30 sp.

Vestlandsklasse - nettbasert med samlinger i Sogndal:

 • MGUMU131 Musikk 1, emne 1 - Grunnleggende musikklærerkompetanse. 15 sp.
 • MGUMU231 Musikk 1, emne 2 - Eleven og den musikkulturelle konteksten. 15 sp.
 • MGUKR131 KRLE 1 - Kristendom, religion, livssyn og etikk. 30 sp.
 • MGUSP101 Spesialpedagogikk 1, emne 1 - Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt. 15 sp.
 • MGUSP201 Spesialpedagogikk 1, emne 2 - Psykososial utvikling og språk-, lese- og skrivevansker. 15 sp.
 • MGUKH131 Kunst og håndverk 1, emne 1 - Grunnleggende innføring i kunst og håndverk 1. 15 sp.
 • MGUKH231 Kunst og håndverk 1, emne 2 - Grunnleggende innføring i kunst og håndverk 2. 15 sp.

Vestlandsklasse - nettbasert med samlinger på Stord:

 • MGUMH131 Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse. 15 sp.
 • MGUMH231 Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen. 15 sp.
 • MGUNA131 Naturfag 1, emne 1 - Den levande naturen 1. 15 sp.
 • MGUNA231 Naturfag 1, emne 2 - Fysikk og kjemi for grunnskulen. 15 sp.
 • MGUKR131 KRLE 1 - Kristendom, religion, livssyn og etikk. 30 sp.
 • MGUSP101 Spesialpedagogikk 1, emne 1 - Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt. 15 sp.
 • MGUSP201 Spesialpedagogikk 1, emne 2 - Psykososial utvikling og språk-, lese- og skrivevansker. 15 sp.

Lærer i praktiske og estetiske fag, 1.-13. trinn

Opptakskrav: Generell studiekompetanse, i tillegg til minst 35 skolepoeng, snittkarakter 3 eller bedre i matte (224 timer) og snittkarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer). Du dekker mattekravet hvis du har bestått S1, S2, R1 eller R2, uansett karakter.

Bergen:

 • LUPEM301 Sal og scene. 15 sp.
 • LUPEKI301 Treningsfysiologi og biomekanikk. 15 sp.
 • LUPEKI302 Idrett og etikk. 15 sp. 

Språk, kultur, idrettsfag og barnehage

Opptakskrav: generell studiekompetanse

Sogndal:

 • BIDR201 Idrett og aktivitetslære 2. 15 sp.
 • BIDR204 Fysiologi og treningslære. 15 sp.
 • IDF100 Danning og akademisk handverk. 7,5 sp.
 • IDF101 Treningslære. 15 sp.
 • IDF300 Fordjuping fotball. 15 sp. Tilleggskrav: Fullført 60 studiepoeng idrett eller tilsvarande.
 • IDF301 Kosthald og ernæring. 15 sp. Tilleggskrav: Fullført 60 studiepoeng idrett eller anna relevant utdanning.
 • IDF304 Personlig trener. 15 sp. Tilleggskrav: Fullført 60 studiepoeng idrett eller tilsvarande.
 • IDF305 Natur og psykisk helse. 15 sp. Tilleggskrav: Fullført 60 studiepoeng idrett, natur- og opplevingsbasert reiseliv, barnevernspedagog, vernepleiarar, sjukepleiar eller anna relevant utdanning.
 • IDF306 Fordjuping klatring. 15 sp. Tilleggskrav: Fullført 60 studiepoeng idrett, natur- og opplevingsbasert reiseliv eller anna relevant utdanning.
 • EN312 Innovasjon, studentbedrift og bærekraft 1. 10 sp.
 • EN313 Innovasjon, studentbedrift og bærekraft 2. 15 sp.
 • ENG501 Introduksjon til engelsk lingvistikk (nettbasert). 15 sp.
 • ENG601 Introduksjon til engelskspråklig litteratur, historie og kultur (nettbasert). 15 sp. 

Bergen: 

 • DRA301A Inn i drama. 7,5 sp.
 • DRA302 Muntlig forteljing. 15 sp.
 • DRA310 Litteratur, lesing og formidling. 15 sp.
 • EN312 Innovasjon, studentbedrift og bærekraft 1. 10 sp.
 • EN313 Innovasjon, studentbedrift og bærekraft 2. 15 sp.

Stord:

 • NHR102 Natur, helse og bevegelse. 20 sp.
 • MUS101 Utøve musikk. 15 sp.
 • MUS201 Lage musikk. 15 sp.
 • Å-KH130 Kunst og håndverk 1. 30 sp.
 • BULL101 Barns utvikling, lek og læring. 20 sp.
 • STM102 Språk, tekst og matematikk. 20 sp.
 • EN312 Innovasjon, studentbedrift og bærekraft 1. 10 sp.
 • EN313 Innovasjon, studentbedrift og bærekraft 2. 15 sp.

Haugesund:

 • EN312 Innovasjon, studentbedrift og bærekraft 1. 10 sp.
 • EN313 Innovasjon, studentbedrift og bærekraft 2. 15 sp.

Førde: 

 • EN312 Innovasjon, studentbedrift og bærekraft 1. 10 sp.
 • EN313 Innovasjon, studentbedrift og bærekraft 2. 15 sp.

Lærer, kultur og idrett på masternivå

Stord: 

 • MKUF501C Kunst- og håndverksfaglig profesjonsutvikling. 15 sp.Opptakskrav: Fullført lærerutdanning.
 • MPUV502B IKT i læring 2 - Skapande arbeid med digitale verktøy. 15 sp.Opptakskrav: Fullført lærerutdanning.

Bergen: 

 • MKUF501B Dramapedagogikk. 15 sp. Opptakskrav: Fullført lærerutdanning.
 • MKUF501D Musikkfagleg profesjonsutvikling. 15 sp. Opptakskrav: Fullført lærerutdanning.
 • MDIP502C Minnekultur: politikk, kritikk og didaktikk. 15 sp. Opptakskrav: Fullført lærerutdanning + minst 60 studiepoeng i et samfunnsvitenskapelig fag, historie eller religion/KRLE.
 • MDIP504 Vitskapsteori og metode. 15 sp. Opptakskrav: Fullført lærerutdanning.
 • MDIP502F Ledelse av yrkesrelevant opplæring i fremtidens skole og arbeidsliv (nettbasert). 15 sp. Opptakskrav: Yrkesfaglærarutdanning, eller PPU for yrkesfag med bakgrunn i anten fag-/svennebrev eller profesjonsretta bachelorgrad.

Helse og sosialfag på masternivå

Bergen:

 • MAMET1KP Vitenskapsteori, etikk og metode. 15 sp. Opptakskrav: Bachelorgrad innen helse- og sosialfag, samfunnsfag, pedagogiske fag, bibliotek- eller informasjonsfag, eller tilsvarande.
 • MARE520 Rehabilitation: Theoretical Foundation. 15 sp. Opptakskrav: Relevant bachelorgrad innen helse- og sosialfag.
 • MAMET1PHR Vitenskapsteori, etikk og metode (nettbasert). 15 sp. Opptakskrav: Bachelorgrad som gir yrkestittel sosionom, vernepleiar, barnevernspedagog, sjukepleiar, fysioterapeut eller ergoterapeut, eller: Annan bachelorgrad innan helse- og sosialfag, psykologiske, eller pedagogiske fag og minst 1 års relevant yrkeserfaring innan psykisk helse-, rus- og avhengigheitsarbeid etter fullført utdanning.

Førde:

 • TPHR501 Perspektiver på psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengigheit. 15 sp.Opptakskrav: Bachelorgrad som gir yrkestittel sosionom, vernepleiar, barnevernspedagog, sjukepleiar, fysioterapeut eller ergoterapeut, eller: Annan bachelorgrad innan helse- og sosialfag, psykologiske, eller pedagogiske fag og minst 1 års relevant yrkeserfaring innan psykisk helse-, rus- og avhengigheitsarbeid etter fullført utdanning.

 

Samfunnsfag og historie

Opptakskrav: generell studiekompetanse

Sogndal:

 • SA612 Globalhistorie. 10 sp. 
 • SA571 Den sosiale kroppen. 10 sp. 
 • SA206 Kultur, identitet og globale kriser. 10 sp.