Maritime operasjoner

Master

Har du bachelor innen nautikk, maskiningeniør eller annen relevant maritim bachelorgrad? Med denne internasjonale masterutdanningen får du spisskompetanse innen de ulike aspekter ved maritime operasjoner.

Hvorfor studere maritime operasjoner?

Du får solid kompetanse innen aspekter knyttet til maritime operasjoner, med særlig vekt på offshore-operasjoner, og med skipsteknologi og ledelse som støttende rammeverk. Undervisningen er intensiv med tre til fem samlinger per semester, som kan være mulig å kombinere med jobb.

Du lærer om:

 • det tekniske aspektet (som skipsstabilitet og skipsdesign)
 • det organisatoriske aspektet (som det komplekse forholdet mellom organisasjoner, mennesker og teknologi)
 • det operasjonelle aspektet (som subsea og andre krevende maritime operasjoner)
 • ledelsesaspektet (som kvalitet og sikkerhetsledelse)

Utdanningen blir gjennomført i samarbeid med Hochschule Emden/Leer i Tyskland. 1. semester foregår undervisningen i Haugesund og 2. semester i Leer. Etter første året velger du en profil, og valget bestemmer hvor du fortsetter andre året. Ved HVL kan du velge Maritime Technology and Management og ved Hochschule Emden/Leer kan du velge Sustainable Maritime Operations.

Profiler

I 2. studieår fordyper du deg i en av profilene vi tilbyr, og du skriver masteroppgave knyttet til profilen du velger.

Profil 1: Maritime Technology and Management, campus Haugesund

Du lærer om:

 • subsea- og marine systemer og -operasjoner, skipsoperasjoner, strategier og metoder for vedlikehold
 • hvordan forhold i det fysiske miljøet påvirker operasjonen og utstyret
 • ulike overflatefartøy, ROV-er, dykkesystem og subsea-produksjonsutstyr
 • metoder for å predikere værvindu og analyse av risiko og pålitelighet

Det kan være aktuelt med demonstrasjoner på simulator og ekskursjoner til relevante selskaper/operasjoner, som vil gi deg mer kunnskap og erfaring.

Les mer om profil 1

Profil 2: Sustainable Maritime Operations, campus Leer

Du får grundig innsikt i tre sentrale dimensjoner av maritime operasjoner:

 • Den tekniske dimensjonen fokuserer på krefter på last og oppdrift, vind og bølger, på hydrodynamiske forhold som påvirker fartøyet og design på fartøyet.
 • Den operasjonelle dimensjonen fokuserer på maritime datamodellerings- og simuleringsverktøy som er nødvendige i maritime operasjoner.
 • Ledelsesdimensjonen fokuserer på sentrale temaer innen organisasjon og prosjektledelse, så vel som metode og teknikker for analyse og administrasjon av operasjoner.

Les mer om profil 2

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen er samlingsbasert, med tre til fem samlinger per semester. Studiet stiller store krav til selvstudier. Mellom samlingene vil studentene arbeide med eksamen individuelt eller i gruppe.

Vi har forelesninger, seminar, gruppearbeid, prosjektarbeid og presentasjoner. All undervisning er på engelsk. Undervisningen foregår i Haugesund første semester og i Leer andre semester. Hvilken fagprofil du velger, styrer hvor du har undervisning i 3. og 4. semester.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 NOK når du studerer ved HVL og 180 € når du studerer ved Hochschule Emden/Leer. Du betaler bare semesteravgift til det studiestedet du studerer ved. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg. Les mer om semesterregistrering ved HVL og ved Hochschule Emden/Leer

Helseforsikring 

Norske studenter bes om å ha Europeisk helsetrygdkort eller annen gyldig helseforsikring under oppholdet i Leer. Ytterligere informasjon vil bli sendt ut på e-post før semesterstart.

Videre studier etter fullført utdanning

Fullført masterstudium med godt resultat vil kvalifisere for opptak til ph.d.-programmet nautiske operasjoner.