Maritime operasjoner

Master

Har du bachelor innen nautikk, maskiningeniør eller annen relevant maritim bachelorgrad? Med denne internasjonale masterutdanningen får du spisskompetanse innen de ulike aspekter ved maritime operasjoner. 

Haugesund, Leer i Tyskland

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Generelt opptakskrav er relevant bachelorgrad med 80 studiepoeng spesialisering i tekniske og/eller nautiske emner, eller annen tilsvarende yrkesutdanning. Du må oppfylle ett av følgende krav:

  • Bachelorgrad i maskiningeniør, relevante emner, 180 studiepoeng eller tilsvarende
  • Bachelorgrad i nautikk, relevante emner, 180 studiepoeng eller tilsvarende
  • Bachelorgrad i maritim utdanning, relevante emner, 180 studiepoeng eller tilsvarende

  Søkere med utdanning fra land utenfor Norden og Tyskland må dokumentere engelsk i henhold til § 2.1 (4) i forskrift om opptak til HVL.

  Opptakskomiteen rangerer søkerne på bakgrunn av relevante akademiske resultater. Dersom to eller flere søkere er rangert likt, vil motivasjonsbrevet bli tatt med i vurderingen.

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Master programmes for international students"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista, søknadskoden for norske søkere er 3305.
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  All dokumentasjon må lastes opp i søknaden innen søknadsfrist. Du finner mer informasjon om dokumentasjon her

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere maritime operasjoner?

  Du får solid kompetanse innen aspekter knyttet til maritime operasjoner, med særlig vekt på offshore-operasjoner, og med skipsteknologi og ledelse som støttende rammeverk. Undervisningen er intensiv med tre til fem samlinger per semester, som kan være mulig å kombinere med jobb.

  Du lærer om:

  • det tekniske aspektet som skipsstabilitet og skipsdesign
  • det organisatoriske aspektet og det komplekse forholdet mellom organisasjoner, mennesker og teknologi
  • det operasjonelle aspektet som subsea og andre krevende maritime operasjoner
  • ledelsesaspektet med kvalitet og sikkerhetsledelse

  Utdanningen blir gjennomført i samarbeid med Hochschule Emden/Leer i Tyskland. 1. semester foregår undervisningen i Haugesund og 2. semester i Leer. Etter første året velger du en profil, og valget bestemmer hvor du fortsetter andre året. Ved HVL kan du velge Maritime Technology and Management og ved Hochschule Emden/Leer kan du velge Sustainable Maritime Operations.

  Se studieplanen her.

  Amirhossein is keenly interested in the field of offshore wind turbines. He thinks Haugesund and western Norway is a beautiful place to study, and that the area offers many unique opportunities in the maritime industry.

  Meet Amirhossein

  Profiler

  I 2. studieår fordyper du deg i en av profilene vi tilbyr, og du skriver masteroppgave knyttet til profilen du velger.

  Profil 1: Maritime Technology and Management, campus Haugesund

  Du lærer om:

  • subsea- og marine systemer og -operasjoner, skipsoperasjoner, strategier og metoder for vedlikehold
  • hvordan forhold i det fysiske miljøet påvirker operasjonen og utstyret
  • ulike overflatefartøy, ROV-er, dykkesystem og subsea-produksjonsutstyr
  • metoder for å predikere værvindu og analyse av risiko og pålitelighet

  Det kan være aktuelt med demonstrasjoner på simulator og ekskursjoner til relevante selskaper/operasjoner, som vil gi deg mer kunnskap og erfaring.

  Profil 2: Sustainable Maritime Operations, campus Leer

  Du får grundig innsikt i tre sentrale dimensjoner av maritime operasjoner:

  • Den tekniske dimensjonen fokuserer på krefter på last og oppdrift, vind og bølger, på hydrodynamiske forhold som påvirker fartøyet og design på fartøyet.
  • Den operasjonelle dimensjonen fokuserer på maritime datamodellerings- og simuleringsverktøy som er nødvendige i maritime operasjoner.
  • Ledelsesdimensjonen fokuserer på sentrale temaer innen organisasjon og prosjektledelse, så vel som metode og teknikker for analyse og administrasjon av operasjoner.

  Hvordan er undervisningen?

  Undervisningen er samlingsbasert, med tre til fem samlinger per semester. Studiet stiller store krav til selvstudier. Mellom samlingene vil studentene arbeide med eksamen individuelt eller i gruppe.

  Vi har forelesninger, seminar, gruppearbeid, prosjektarbeid og presentasjoner. All undervisning er på engelsk. Undervisningen foregår i Haugesund første semester og i Leer andre semester. Hvilken fagprofil du velger, styrer hvor du har undervisning i 3. og 4. semester.

  Undervisningsuker høst 2024

  • Uke 35 (26. august–30. august)
  • Uke 40 (30. september–4. oktober)
  • Uke 44 (28. oktober–1. november)

  Lær mer om masterutdanningen i denne videoen:

  Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale en semesteravgift på 750 NOK når du studerer ved HVL og 180 € når du studerer ved Hochschule Emden/Leer. Du betaler bare semesteravgift til det studiestedet du studerer ved. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg. Les mer om semesterregistrering ved HVL og ved Hochschule Emden/Leer

  Forkurs

  Vi tilbyr et forberedende kurs 22. og 23. august til kvalifiserte søkere som mangler nødvendig kompetanse innen skipsstabilitet, eller som ønsker å friske opp sine kunnskaper. 

  Helseforsikring 

  Norske studenter bes om å ha Europeisk helsetrygdkort eller annen gyldig helseforsikring under oppholdet i Leer. Ytterligere informasjon vil bli sendt ut på e-post før semesterstart.

  Videre studier etter fullført utdanning

  Fullført masterstudium med godt resultat vil kvalifisere for opptak til ph.d.-programmet nautiske operasjoner.