Små trehus på rekke (illustrasjonsbilete)

Areal og eiendom

Master

Denne mastergraden gir deg etterspurt kompetanse innen areal- og eiendomsutvikling i både privat og offentlig sektor. Du tilegner deg verdifull kunnskap innen et bredt spekter av eiendomsfag, juridiske fag og planleggingsfag.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad med relevant fordypning innen tekniske, samfunnsvitenskapelige eller juridiske fag, eller med integrert yrkesrettet utdanning med 120 studiepoeng innen areal- eller eiendomsfag.
  • 10 studiepoeng i geomatikk
  • Karaktersnitt på minst C

  Fordypningen må være relevant for mastergraden, som for eksempel bachelorgrad i landmåling og eiendomsdesign, byggingeniør, geografi, arkitektur eller rettsvitenskap.

  Har du ikke geomatikk?
  Du kan dekke kravet med å ta BYG109 som enkeltemne ved HVL. Emnet må være bestått før du kan få opptak. Du kan altså ikke ta dette parallelt med masteren.

   

  Poenggrense ved forrige opptak

  • Alle kvalifiserte

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere areal og eiendom? 

  Med en mastergrad i areal og eiendom får du kunnskap innen et bredt spekter av eiendomsfag, juridiske fag, og planleggingsfag. Du får innsikt i dagens og fremtidens utfordringer for bærekraftig by- og tettstedsutvikling, og får en teoretisk, analytisk og erfaringsbasert praksis tilnærmingsmåte. 

  Du lærer: 

  • avansert kunnskap om rettsreglene innen arealutvikling og arealerverv, og forholdet mellom de ulike rettsreglene
  • inngående kunnskap om ulike begrep, teorier og metoder som blir brukt innen arealutvikling og arealerverv
  • spesialisert innsikt i enten eiendom eller arealforvaltning
  • kritisk refleksjon over dagens planleggingspraksis, teoretisk innsikt om urbane teorier, transportplanlegging, fysisk planlegging og urban transformasjon fra et bærekraftig perspektiv
  • å lage planprogram, områdeplan og reguleringsplaner i komplekse urbane transformasjonsområder
  • å utvikle kritiske teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter til å utføre komplekse plan og eiendomsoppgaver i kommuner, fylkeskommuner, og konsulentfirmaer

  Med en master i areal og eiendom kan du blant annet jobbe som arealplanlegger, jordskiftedommer eller landmåler.

  Møt studenter som har tatt master i areal og eiendom

  Oppbygging av studiet

  Første semester er bygd opp rundt fagområdet arealutvikling. Andre semester er bygd opp rundt fagområdet arealerverv.

  I tredje og fjerde semester ser vi på areal og eiendom i et mer samlet perspektiv, og du velger fordypning i eiendom eller arealplanlegging. I kurset Vitenskapsteori og metoder (MOA256) forbereder studentene seg på temaet for masteroppgaven.

  I fjerde semester skriver du masteroppgave, der du analyserer faglige problemstillinger innenfor fordypningen du har valgt.

  Hvordan er undervisningen?

  Du har forelesninger, arbeidsgrupper og diskusjoner, i tillegg til befaringer og feltkurs. Det vil være ulike former for individuell og gruppevis veiledning. Det settes krav til selvstendighet for å tilegne seg kunnskap fra faglitteraturen fra de ulike kursene. 

  Hvert kurs har flere samlinger som går over tre dager, pluss tid til selvstendig tilegning av kunnskap.

  Selv om undervisningsopplegget er lagt opp for fysisk fremmøte, er det også mulig å utføre studiet som fjernundervisning der hvor forelesningene blir live-streamet via zoom. Dette setter krav til at studentene tar en aktiv rolle for å kontakte de ulike kursansvarlige og at de deltar aktivt via zoom for undervisningen.

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Utveksling

  Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet, fortrinnsvis i 3. og 4. semester. Se hvor du kan reise i listen under. 

  Hvor kan du reise?