Hopp til innhald

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU)

BOKU ligger sentralt plassert i Wien, hovedstad i Østerrike. BOKU ble grunnlagt i 1872 og har ca 10 000 studenter forelt på alle studienivå innenfor naturfag, ingeniørfag og økonomi. Bærekraftig utvikling og fornybare ressurser er strategisk viktige satsingsområde for BOKU og dette gjenspeiles i undervisning og forskning.

Praktiske forberedelser

Hvis du velger å reise på utveksling i 6. semester på bachelorgraden må du være klar over at det kan ta noe lengre tid enn normalt å få utskrevet vitnemålet fra HVL. Dette skyldes at vertsinstitusjonen i noen tilfeller kan ha lang behandlingstid på karakterfastsetting. Hvis du ønsker å søke masterstudier ved andre institusjoner i Norge bør du derfor vurdere å reise på utveksling tidligere i studieløpet.

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet. <a href="//www.hvl.no/student/utveksling/reis-med-erasmus/">Les mer om hvordan du kan reise på Erasmus+ utveksling.</a>

Språk

Språkkravet for utvekslingsstudenter på bachelornivå er B2 i tysk på CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages). Du må altså dokumentere at du behersker tysk skriftlig og muntlig selv om undervisningen vil foregå på engelsk. Alle Erasmus-studenter vil få tilsendt en obligatorisk online språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et gratis online språkkurs. Tar du språkkurs i Tyskland i 4 uker før studiestart kan du få støtte til dette fra Lånekassen.

Språkkrav for utvekslingsstudenter på masternivå er Engelsk B2.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Kva kan du studere?

Bachelor i ingeniørfag, bygg

Du kan reise på utveksling til BOKU i 2. eller 3. studieår. Du kan også reise 6. semester og skrive bacheloroppgaven der.

Bachelor i landmåling og eigedomsdesign

Det er lagt til rette for studentutveksling i 5. og 6. semester.

Master i areal og eigedom

Dere har mulighet til å ha et studieopphold ved Aalborgs Universitet, vanligvis i 3. semester.