Realkompetanse

Om du ikke har generell studiekompetanse, er det mulig å søke opptak hvis du har relevant erfaring.

Hva er realkompetanse? 

Realkompetanse er en unntaksordning for deg som ikke har generell studiekompetanse. Kriteriene finner du lengre ned på siden

Realkompetanse er de samlede kunnskapene du har gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid utdanning eller lignende. 

Hvordan vurderes realkompetanse?

Kompetansen din må være relevant for utdanningen du søker opptak til, og må gi deg de faglige forutsetningene du trenger for å gjennomføre det aktuelle studiet. For å få tilbud må du dokumentere likeverdige ferdigheter og kunnskaper som andre søkere som får tilbud etter ordinære rangeringsregler.  

Er det utdanninger jeg ikke kan søke med realkompetanse?

Du kan ikke bli vurdert for realkompetanse der det er opptakskrav på et bestemt minimumstall på skolepoeng, som for eksempel grunnskolelærerutdanningene.

Utdanningen jeg ønsker å søke har spesielle opptakskrav, må jeg dekke disse?

Dersom utdanningen har spesielle opptakskrav må disse kravene være dekket, også hvis du søker på med realkompetanse. Dette gjelder for eksempel utdanninger som sykepleie og ingeniør.  

Jeg har utdanning fra et land utenfor Norden, må jeg dokumentere norsk?

Om du har utdanning fra land utenfor Norden må du dekke norskkravet for opptak.

På sidene til Samordna opptak finner du info om hvordan du dekker norsk.

Hva må jeg ha for å søke realkompetanse?

Opptak til bachelor og årsstudium

Generelle krav

I tillegg til å være 25 år eller eldre og mangle generell studiekompetanse, må du dokumentere følgende for å kvalifisere:  

 • At du dekker spesielle opptakskrav 
 • Du må ha minst fem års fulltids arbeidserfaring som er relevant for studiet du søker om opptak til. Inn til to av de fem årene kan bli erstattet av lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller lignende.
 • Du må ha nødvendige kunnskaper i norsk (eller et annet nordisk språk) og engelsk for å kunne gjennomføre studiet. Kunnskaper i fagene norsk, engelsk og matematikk blir særlig vektlagt.
 • Du må skrive et motivasjonsbrev hvor du gjør greie for din motivasjon, din forventning til studiet og som inneholder en egenvurdering av hvorfor du mener du klarer å gjennomføre studiet.  

Studiespesifikke krav

Her finner du fullstendig liste over hva som regnes som relevant til hver utdanning.  

Individuell vurdering - hva blir vektlagt?

Det gjøres en individuell vurdering av alle søknader med bakgrunn i realkompetanse. For å få opptak er det krav om likeverdige ferdigheter med søkere som får tilbud om opptak etter ordinære rangeringsregler.  Følgende blir vektlagt:  

 • Omfang av dokumentert relevant praksis for den utdanningen du søker opptak til
 • Karakterer i norsk, engelsk, matematikk, studiekompetansefagene og andre enkeltfag der dette er et krav og relevant utdanning 
 • Motivasjonsbrev 

Opptak til emner og studieprogram på 30 studiepoeng eller mindre

I tillegg til å være 25 år eller eldre og mangle generell studiekompetanse, må du dokumentere følgende for å kvalifisere:  

 • At du dekker spesielle opptakskrav 
 • Du må ha minst fem års arbeidserfaring i minst 50 % som er relevant for emnet eller studiet du søker om opptak til. Inn til to av de fem årene kan bli erstattet av lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller lignende.  
 • Du må ha nødvendige kunnskaper i norsk (eller et annet nordisk språk) og engelsk for å kunne gjennomføre studiet. 
 • Merk at ved opptak til emner eller studieprogram på inntil 30 studiepoeng så kan det være unntak for krav om engelsk om dette er fastsatt i studie- eller emneplanen.  

Det gjøres en individuell vurdering av alle søknader med bakgrunn i realkompetanse. For å få opptak er det krav om likeverdig ferdigheter med søkere som får tilbud om opptak etter ordinære rangeringsregler.  Følgende blir vektlagt:  

 • Omfang av dokumentert relevant praksis for den utdanningen du søker opptak til 
 • Karakterer i norsk, engelsk, matematikk, studiekompetansefagene og andre enkeltfag der dette er et krav og relevant utdanning 

Opptak til fagskole (yrkesdykking)

For å søke med realkompetanse til yrkesdykkerutdanningen, må du dekke disse kravene:

 • 23 år eller eldre i søknadsåret
 • Relevant erfaring
 • Norsk og engelsk
 • Skrive et motivasjonsbrev
 • Bestå opptaksprøven

Les mer om realkompetanse til yrkesdykking.

Opptak til PPU yrkesfag

Hvis du har fag/svennebrev kan du bli realkompetansevurdert for ett av følgende krav:

 • generell studiekompetanse, eller
 • ett år yrkesteorisk utdanning

I særlige tilfelle kan søkere uten yrkesteoretisk utdanning og generell studiekompetanse realkompetansevurderast. Men da må du ha lang og relevant erfaring. 

Les mer om realkompetanse til PPU.

 

Opptak til masterutdanning

Ved opptak til masterutdanning, eller andre studieprogram med høgare utdanning som opptakskrav, er det kun mogleg med realkompetansevurdering viss studieplanen eller emneplan har opna for dette med spesifikke faglege krav.

Det vil stå i opptakskravet dersom ei slik realkompetansevurdering er mogleg. 

Dokumentasjon

Hvordan dokumentere realkompetanse? 

 • Utdanning må dokumenteres med vitnemål, kompetansebevis, årsbevis, karakterutskrift eller lignende fra høyere utdanning, videregående utdanning eller andre utdanningsinstitusjoner 
 • Arbeidserfaring må dokumenteres med arbeidsattest. Arbeidsattesten må inneholde stillingstittel, omfang (stillingsprosent eller timer jobbet), start- og sluttdato, og må være signert og datert.
 • Kurs må dokumenteres med kursbevis.  
 • Førstegangstjeneste må dokumenteres med bevis på avtjent tid i førstegangstjenesten 

Se utfyllende informasjon om krav til dokumentasjon her.