kvinneleg ingeniørstudent (foto)

Forkurs og alternative vegar til ingeniørutdanning

Forkurs

Ønskjer du å studere ingeniørfag eller nautikk, men usikker på korleis du kan dekke opptakskrava? Her finn du informasjon om ulike vegar inn på utdanningane.

Opptakskravet til ingeniørutdanningane er generell studiekompetanse med fordjuping i realfag (R1, R2 og Fysikk 1). Dersom du ikkje dekkjer opptakskravet, er det fleire vegar inn til ingeniørutdanningane ved HVL.

Nautikk har ikkje spesielle opptakskrav til realfag, men du må ha generell studiekompetanse. Viss du ikkje dekker kravet, kan du ta forkurs eller søke deg inn gjennom Y-vegen

Kva retning kan eg søke?

Dei ulike vegane er retta mot søkarar med forskjellig utdanningsbakgrunn, og har derfor ulike opptakskrav. Sjå kva retning som er aktuell for deg her.

For deg som har yrkesfagleg bakgrunn

Har du yrkesfagleg bakgrunn og manglar generell studiekompetanse, kan du søke opptak gjennom forkurs eller yrkesveg (y-vegen).

Her kan du lese meir om ulike tilboda: 

For deg som har generell studiekompetanse

Har du generell studiekompetanse, men manglar realfaga, kan du søke realfagskurs eller tresemesterordning.

Søkarar med generell studiekompetanse kan søke opptak til forkurs, men får som hovudregel berre studieplass dersom det er ledige plassar.

Her kan du lese meir om dei ulike tilboda:

For deg som har fagskuleutdanning

Har du fullført to-årig godkjent fagskule, har du generell studiekompetanse og kan søke realfagskurs eller tresemesterordning.

Dersom du ønskjer å kombinere ei ingenørutdanning med jobb, kan du også søke på våre fleksible nett- og samlingsbaserte studium.

Les meir om:

Nyttig informasjon om søking og opptak

Poengutrekning og poenggrenser

Poengutrekninga tar i hovudsak utgangspunkt i karakterar frå VGS. Sjå meir om korleis vi reknar ut din poengsum her.

Poenggrensa seier noko om kor vanskeleg det er å få plass på eit studieprogram. Grensa blir ikkje satt på førehand, og kan variere frå år til år ut. Du finn poenggrensene frå forrige opptak på studieprogramsida for studiet. Eldre poenggrenser finn du her:

Sjå tidlegare poenggrenser

Dokumentasjon

Dokumentasjon er det som viser at du er kvalifisert for utdanninga du har søkt opptak til. I søknaden må du dokumentere at du møter det fulle opptakskravet ved utdanninga du søker opptak til. Mykje kan dokumenterast digitalt.

Sjå meir om kva som er gyldig dokumentasjon og korleis du lastar dette opp i søknaden:

Meir om dokumentasjon

Utdanning frå utlandet

Du må dokumentere at du møter opptakskrava til studieprogrammet, og at du møter krav til norsk- og engelskunnskapar på nivå med godkjent nivå. Les meir om utdanning frå utlandet hos Samordna opptak.

Dersom du har dokumentasjon som ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må du få det oversatt av translatør eller tolketeneste. Du må laste opp dokument både på originalspråk og oversettelse innan dokumentasjonsfristen.

Problem ved søknad

Finn ikkje studieprogrammet

  • Sjekk at du er i riktig søknadsportal. Du søker via Søknadsweb, ikkje Samordna opptak.
  • Sjekk at du er innanfor søkeperioden. Kanskje er du for tidlig ute, eller har fristen gått ut?
  • Sjekk vårt studietilbod for å vite sikkert om studiet skal gå.

Problem med innlogging

Du må ha elektronisk ID for å logge inn i Søknadsweb. Du treng ikkje Feide for å søke. Dersom du opplever problem med innlogging og det er god tid til søknadsfrist, kan du prøve å logge inn igjen litt seinere. Ved stor pågang kan det ta litt tid.

Har du problem med å registrere søknaden som du ikkje får løst, må du sende oss ein e-post før søknadsfristen er gått ut, med info om kva feil som har oppstått og kva slags studium du ønsker å søke på. Ta skjermdump av eventuelle feilmeldingar og legg dette ved i e-posten.

Svarreglar

Dei som får tilbod om studieplass må takke ja i Søknadsweb innan svarfrist. Svarfrist vil stå i tilbodsbrev og inne på Søknadsweb når resultat av opptaket er sendt ut. Dei som gløymer å svare innan fristen, mister studieplassen.

Det same gjeld tilbod om å stå på venteliste. Ein må takke ja til tilbodet for å kunne bli med i eventuelle suppleringsopptak.