Yrkesveg (y-veg): For deg som har relevant fag-/sveinebrev

Har du yrkesfagleg utdanning med relevant fagbrev? Då kan du ta ingeniørutdanning eller nautikkutdanning gjennom y-vegen.

I tillegg til dei ordinære faga har du ekstra undervisning i realfag og norsk. Du fullfører utdanninga på ordinær tid (3 år).

Du kan søke om y-veg i Førde eller Haugesund. I Førde kan du bli automatiseringsingeniør, byggingeniør eller elkraftingeniør. I Haugesund kan du bli automatiseringsingeniør eller ta nautikk (ikkje ingeniørutdanning).

Finn ut meir om y-vegen i Førde og Haugesund

Y-veg: frist

Nautikk y-veg har søknadsfrist 20. april 2022. Fristen for å søke opptak til y-veg for ingeniørutdanningar er 20. april 2022

Y-veg: opptakskrav

Y-veg føreset at du har relevant fagbrev, sveinebrev eller yrkeskompetanse frå vidaregåande skule. For søkjarar med fag-/sveinebrev etter 3 år i skule er det krav om minimum 12 månader yrkespraksis etter avlagt fag-/sveineprøve.

Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fag-/sveineprøve etter fristen kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve.

Y-veg: dokumentasjon

Du må laste opp kompetansebevis eller vitnemål frå yrkesfagleg utdanningsprogram i vidaregåande skule.

Praksis dokumenter du med arbeidsattest eller tenestebevis. Stillingsstorleik og tidsrom må gå fram av attesten.

Du må laste opp fagbrev eller sveinebrev. Om du ikkje har fått fag-/sveinebrev enno, kan du laste opp melding om bestått fag-/sveineprøve.

Y-veg: poengutrekning

Poengsum reknas av din gjennomsnittlege karakter frå vidaregåande skule. Karakterane frå fellesfag bli berre rekna på høgaste nivå. Til dømes, karakterane i norsk, engelsk og kroppsøving tel berre frå VG2.

Du kan få tilleggspoeng for praksis utover opptakskravet. Du kan få 1 poeng per 12 månad. Det er ikkje mulig å få meir enn 5 poeng for praksis.