To personer fra innsiden av en båt som styrer mot land

Nautikk | y-vei

Bachelor

Har du fagbrev som matros eller fisker, og ønsker å bli dekksoffiser, men mangler studiekompetanse? Med bachelor i nautikk (y-vei)  forteller du næringen at du har hatt praksis i forkant av studiet, og at du etter fullført utdanning er svært godt rustet for arbeidslivet.

Haugesund

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Korleis søke

  Du søker direkte til HVL gjennom Søknadsweb og ikkje gjennom Samordna opptak. 

  Opptakskrav

  Fagbrev som:

  • fiskar (Kunnskapsløftet) / fangst og fiske (Reform 94)
  • matros (Kunnskapsløftet/Reform 94)

  For søkjarar med fag-/sveinebrev etter 3 år i skule, er det krav om minimum 12 mnd. relevant yrkespraksis etter avlagt fag-/sveineprøve. Du må framlegge dokumentasjon på bestått STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk som er gyldig. Merk at dersom kursbeviset går ut før STCW vidaregåande sikkerhetsopplæring for sjøfolk skal gjennomføres i henhold til studieplan eller tilpasset individuell utdanningsplan, er du sjølv ansvarleg for å dekke utgifter til oppdateringskurs.  

  Søkjarar med fagbrev før Reform 94 eller utanlandsk fagbrev må dokumentere tilsvarande kompetanse.

  Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter fristen, kan tildelast plass på vilkår om bestått prøve.

  Poenggrense ved forrige opptak

  • 51,17

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere nautikk (y-vei)?

  Bachelor i nautikk (y-vei) ved HVL, på campus Haugesund, er en praksisnær lederutdanning som er solid forankret i et av de sterkeste maritime områdene i Norge. Vi samarbeider tett med den lokale næringen og våre ferdigutdannede studenter er de første som blir vurdert for kadettjobber i rederiene. 

  Du lærer å:

  • planlegge og gjennomføre en seilas i ulike farvann, og bruke ulike instrumenter og systemer
  • administrere og lede mannskapet om bord
  • utføre oppgaver om bord på en trygg måte for mannskapet, skipet og omgivelsene
  • sikre trygg lasting, transport og lossing av last
  • planlegge og vurdere risiko

  Hva er y-vei?

  Ved oppstart av studiet tar du et forkurs i matematikk og norsk. Dette forkurset vil foregå uken før ordinær semesterstart, 5.-9. august, og det er obligatorisk å delta på forkurset. Du tar også fysikk første semesteret. Resten av utdanningen går du sammen med studentene på bachelor i nautikk.

  Hvordan er undervisningen?

  Du skal være godt rustet for yrkeslivet som møter deg etter studiene. Derfor er vi opptatt av at du får et innblikk i arbeidslivet gjennom hele utdanningen.

  Undervisningen veksler mellom forelesninger, praktiske øvelser, oppgaveløsing, gruppearbeid og bedriftsbesøk. En viktig del av utdanningen er simulatorøvelser. Vi har et toppmoderne simulatorsenter ved campus Haugesund der du kan jobbe med teori og praksis samtidig som du blir kjent med utstyret du skal bruke i arbeidslivet.

  Du har forelesere med god kjennskap til bransjen, og flere av dem seiler fortsatt som dekkoffiserer. På denne måten sikrer vi at teorien henger tett sammen med realiteten.

  I noen emner er undervisningsspråket engelsk. Dette gir deg et godt språklig grunnlag for framtidig jobb i en internasjonal bransje, der engelsk er arbeidsspråk i mange sammenhenger.

  Smilande studentar oppstilt på rekke. Foran inngangen til campus Stord.

  Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

  Les mer

  Praksis

  I 5. semester har du mulighet til å reise ut i praksis hos et av rederiene HVL samarbeider med.

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Utveksling

  Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for et studieopphold i utlandet.

  Kor kan du reise?

  Vidare studium etter fullført utdanning

  Etter fullført bachelor i nautikk kan du søke deg inn på følgande masterutdanningar på HVL:

  Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.