Planer om å jobbe på sjøen?

Da bør du ta valgemne integrert praksis! Dette anbefaler Vebjørn Bull Pettersen og Karl-Henrik Nilsen. Begge er tredjeårsstudenter på bachelor i nautikk, valgte emnet og reiste ut i fjor høst.

– Tanken om å integrere praksis i bachelorprogrammet for nautikk har lenge vært til stede både hos utdanningsinstitusjoner som tilbyr studiet og hos rederiene som overtar opplæringsansvaret for studentene etter fullført bachelorgrad, forteller Johanne Marie Trovåg, leder for Institutt for maritime studier ved Høgskolen på Vestlandet.

Høsten 2017 gjennomførte instituttet en pilot der muligheten for å integrere praksis ble tilbudt til studenter ved bachelorstudiet i nautikk. Tilbudet ble gitt i form av et valgemne på 25 studiepoeng for tredjeårsstudenter. Studentene som tok emnet var omtrent åtte uker ute i praksis på båt. Tilbakemeldingene både fra rederiene og studentene var gjennomgående positive.

– For meg var dette en unik mulighet til å komme meg ut på sjøen. Jeg hadde ikke erfaring fra før, forteller Vebjørn Bull Pettersen. Han seilte med Knutsen OAS Shipping i åtte uker, hovedsakelig i Nordsjøen og lærte mye både om jobben på dekk og på broen. – Jeg likte meg spesiell godt på dekk. Der var det alltid noe nytt.


– Min far er tidligere Chief Engineer. Da var det naturlig for meg å utforske maskinrommet, smiler Vebjørn Bull Pettersen. (bilde: Vebjørn Bull Pettersen)

Ved HVL nautikk har det lenge vært snakket om at nautikkopplæringens todelte løp der teori og praksis er adskilt fra hverandre ikke er gunstig for opplæringen. – Vi søkte derfor midler gjennom Markom2020 for å utrede mulighetene til å integrere praksis inn i studiet, forklarer Trovåg. Dette resulterte blant annet i fjorårets praksistilbud som valgemne for tredjeårsstudenter. Samtidig var dette et første steg på veien mot et fullverdig studieløp.

Karl-Henrik Nilsen støtter at praksiserfaring skal bli en obligatorisk del av studiene. – Jeg hadde seilt mer enn tre år før jeg begynte på høgskolen, men jeg valgte likevel å være med på integrert praksis. Det var en utrolig lærerik tid for meg. Og ikke minst var det gøy. Han arbeidet ved Sølvtrans rederiet og deltok i alle operasjoner mens han var på båten. – Her har du en sjanse å knytte kontakt med et rederi og muligens sikre deg en kadettplass etter studiene.


– Jeg har mange gode minner fra tiden jeg seilte med Sølvtrans AS. Å jobbe med fisken likte jeg særlig godt, forteller Karl-Henrik Nilsen. Her er han om bord på brønnbåten Ronja Harvester. Torsken han holder i hendene hadde han fisket selv og ble middag om bord. (bilde: Karl-Henrik Nilsen)

– Den vellykkete gjennomføringen av pilotprosjektet var et resultat av et langvarig, tett og godt samarbeid med rederinæringen i vår region, påpeker instituttlederen. Rederiene meldte at tilbakemeldingene fra båtene generelt var positive og ser praksismuligheten som et viktig tiltak særlig for de studentene som ikke har erfaring fra før.

Studentene meldte tilbake at de hadde en svært lærerik praksis. De opplevde å bli godt mottatt av mannskapet, og at de fikk delta i de fleste operasjoner. Flere av studentene var ute under mannskapsskifte, og de erfarte det som nyttig å få seile med to forskjellige kapteiner og mannskap. Vebjørn Bull Pettersen og Karl-Henrik Nilsen vil absolutt anbefale å ta integrert praksis. – Det blir stadig mer vanskelig å få en jobb etter studiene når en ikke har praksiserfaring fra før. Når du har planer om å jobbe på sjøen, ta praksis før du blir uteksaminert!

– Obligatorisk praksis er noe studentene etterlyser, i likhet med rederiene, bekrefter Trovåg. Vi på Institutt for maritime studier skal arbeide videre for et fullintegrert studieløp med vekselvis teori og praksis. Høsten 2018 tilbyr vi igjen flere plasser i valgemne integrert praksis. Søknadsfristen er 15. april.

Her finner du mer informasjon om nautikkutdanningen ved HVL.