James Cook University

Universitetet har campus i byane Cairns og Townsville. Det er omlag 12 000 studentar ved universitetet. Dei to campusane ligg flott til med kort avstand til bysentrum. Dette er den delen av Australia som er tropisk, og det er sjeldan under 20 grader. Townsville har ein befolkning på omlag 170 000 menneske, og sentrum av byen ligg ved sjøkanten. Byen Cairns ligg nokon timars biltur lengre nord, og er ein typisk badeby kor det er masse turistar i sommersesongen.

Haustsemesteret (teaching period 2) går frå midten av juli til desember, medan vårsemesteret (teaching period 1) går frå februar til juli. Ein må ta fire emne à 3 credits for å få tilsvarande 30 studiepoeng.

Utvekslingsavtalen mellom HVL og James Cook University er ein såkalla generell bilateral avtale. Det inneber at alle som studerer ved HVL kan søke om utveksling til JCU, dersom dei finn relevante fag. Dersom du er interessert i utveksling til JCU, men ikkje kan sjå faget ditt på lista under, ta kontakt med din faglege kontaktperson.

Gjeld for

Alle campus.

Praktiske forberedelser

Alle norske studentar som vil studere eit semester i Australia må skaffe seg eit studentvisum. Du søker om dette på nett etter at du har fått opptaksbrev frå James Cook University.

Språk

Du må ha 4 eller bedre i engelsk fra vidaregåande. Hvis du ikkje har det må du ta ein språktest, f.eks. TOEFL eller IELTS.

Studieavgift

Utvekslingsstudentar betalar skulepengar. I 2017 kostar det A$ 10500 per semester. Studentar frå HVL får 15 % rabatt på skulepengane. Leigekostnadar kjem i tillegg.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjend av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhøyrer. Ein godkjend søknad inneber blant anna at du har fått ein fagleg førehandsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglege førehandsgodkjenninga spesifiserer kva du skal gjere medan du er på utveksling og at desse aktivitetane vert fullt ut godkjend som ein del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Historie, bachelorstudium, Sogndal

Du kan reise på utveksling til JCU i eitt semester. Ta kontakt med fagleg kontaktperson om kva semester som er aktuelt for deg.

Bachelor i ingeniørfag, HMS

Hvis du studerer HMS-ingeniør kan du reise på utveksing til James Cook University i 5. semester.

Bachelor in Fire Safety Engineering

Hvis du studerer branningeniør kan du reise på utveksing til James Cook University i 5. semester dersom du finner fag som passer inn i ditt studieløp.

Bachelor i nautikk

Hvis du studerer bachelor i nautikk kan du reise på utveksing til James Cook University i 5. semester.

Bachelor i ingeniørfag, maskin

Hvis du studerer maskinfag kan du reise på utveksing til James Cook University i 5. semester.

Allmenn maskinteknikk

Gjelder alle maskin- og marinfag ved campus Bergen: Du kan dra på utveksling til JCU i 5. semester.

Bachelor i økonomi og administrasjon

Du kan søkje om å reise på utveksling til USC i 3. studieår. Vanlegvis skjer utvekslinga i 5. semester. Ta kontakt med din faglege kontaktperson dersom du vil vite meir.

Bachelor i nautikk Y-vei

Hvis du studerer bachelor i nautikk kan du reise på utveksing til James Cook University i 5. semester.

Bachelor - barnehagelærarutdanning

Du kan reise på utveksling til JCU i utvekslingsperioden i 3. studieår.

Grunnskolelærarutdanning 1.-7. trinn

Du kan søkje om å reise til USC dersom du tek Samfunnsfag.

Bachelor i ingeniørfag, havteknologi

Hvis du studerer havteknologi kan du reise på utveksing til James Cook University i 5. semester.

Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn

Du kan søkje om å reise til USC i dersom du tek Samfunsfag.

Bachelor i vernepleie

Du kan dra på utveksling til James Cook i 4. eller 5. semester av utdannninga di.

Master i praktisk utdanningsvitskap

Det legges opp til at studenter kan dra til JCU i 2. eller 3. semester. Snakk med din faglige kontaktperson.

Historie, bachelorstudium - nettstudium

Du kan reise på utveksling til JCU i eitt semester. Ta kontakt med fagleg kontaktperson om kva semester som er aktuelt for deg.

Bachelor i sosialt arbeid

Du kan dra på utveksling til James Cook i 4. eller 5. semester av utdannninga di.