James Cook University

Det er omlag 12 000 studenter ved universitetet. Dei to studiestadane ligg flott til med kort avstand til bysentrum.

Haustsemesteret (teaching period 2) går frå midten av juli til desember, medan vårsemesteret (teaching period 2) går frå februar til juli. Ein må ta fire emne à 4 credits for å få tilsvarande 30 studiepoeng.

Alle norske studentar som vil studere eit semester i Australia må skaffe seg eit studentvisum. Du søker om dette på nett etter at du har fått opptaksbrev frå James Cook University.

Gjeld for

Campus Førde og campus Sogndal

Språk

Du må ha 4 eller bedre i engelsk fra vidaregåande. Hvis du ikkje har det må du ta ein språktest, f.eks. TOEFL eller IELTS.

Studieavgift

Utvekslingsstudentar betalar skulepengar. I 2017 kostar det A$ 10500 per semester. Leigekostnadar kjem i tillegg.

Faglig godkjenning

Før du reiser må du levere ei fagleg førehandsgodkjenning, ein såkalla Learning Agreement, som skal godkjennast av instituttleiar. Dette er ein garanti for at det du studerer i utlandet vil kunne gå inn i graden din ved HVL. Instituttleiar eller internasjonal koordinator på avdelinga di kan rettleie deg med val av emne.