South-Eastern Finland University of Applied Sciences - XAMK

South-Eastern Finland University of Applied Sciences (XAMK) blei danna i 2017 då høgskulene Kymenlaakso og Mikkeli slo seg saman. Universitetet er Finlands nest største med 4 campuser og 9300 studentar. Dei har fokus på digital læring, entreprenørskap og godt samarbeid med russiske partnere.

Gjeld for

Alle campusar.

Erasmus+

Dette er ein Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdas største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universitet utan å betale skulepengar. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg meir pengar til å nyte opphaldet. <a href="//www.hvl.no/student/utveksling/reis-med-erasmus/">Les meir om korleis du kan reise på Erasmus+ utveksling.</a>

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Alle som reiser på Erasmus+ utveksling må ta språktest på nettet før de reiser. Internasjonalt kontor informerer deg meir i forkant av testen.

Studieavgift

Du betaler ikkje skulepengar ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte frå Lånekassen.

Frå Lånekassen vil du få same støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å søkje om utveksling må du ha fått søknaden din godkjend av studieprogrammet ved det fakultetet du høyrer til. Ein godkjend søknad inneber mellom anna at du har fått ei fagleg førehandsgodkjenning av kurs eller praksis du skal ta i utlandet. Den faglege førehandsgodkjenninga spesifiserar kva du skal gjere medan du er på utveksling og at disse aktivitetane blir godkjend som del av utdanningsplanen din ved HVL. Instituttleiar eller internasjonal koordinator på avdelinga di kan rettleie deg med omsyn til val av emne.

Kva kan du studere?

Bachelor i vernepleie

Du kan dra på utveksling til XAMK i løpet av utdanninga di. Spør fagleg kontaktperson om aktuelle utvekslingsvindauge.

Bachelor i sjukepleie

Du kan reise på utveksling til XAMK i løpet av utdanninga di. Spør fagleg kontaktperson om aktuelle utvekslingsvindauge.

Bachelor i nautikk

Hvis du studerer nautikk kan du reise på utveksing til XAMK i 5. semester.

Bachelor i nautikk Y-veg

Hvis du studerer nautikk kan du reise på utveksing til XAMK i 5. semester.