To arbeidstakere på en byggeplass.

Byggingeniør | Førde | y-veg

Bachelor

Byggingeniørar planlegg, prosjekterer og leier arbeidet med nye bygg, anlegg, vegnett og infrastruktur. I Førde kan du ta byggingeniør-utdanning gjennom y-vegen. Da kan du gå frå fagbrev til ingeniør på 3 år!

Førde

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Korleis søke

  Du søker direkte til HVL gjennom Søknadsweb og ikkje gjennom Samordna opptak. 

  Opptakskrav

  Du må ha eitt av følgjande:

  1) Relevant vidaregåande yrkesfagleg utdanning med læretid i bedrift og relevant fagbrev innan bygg- og anleggsteknikk.

  ELLER

  2) Relevant vidaregåande yrkesfagleg utdanning innan bygg- og anleggsteknikk med fagprøve etter 3-årig skule og minst eitt års praksis etter fagprøven.

  Søkarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter fristen kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve.

  Poenggrense ved forrige opptak

  • Alle kvalifiserte

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor bli byggingeniør?

  Vil du bidra til å skape nye tekniske løysingar og utforme omgjevnadane i samarbeid med andre? Som byggingeniør vil du få eit spennande yrke med mange moglegheiter.

  På studiet lærer du å:

  • planlegge og gjennomføre bygg- og anleggsprosjekt
  • vurdere økonomi, miljø og samfunn i samanheng med teknologi
  • jobbe i tverrfaglege grupper og gjennomføre prosjektarbeid

  Byggingeniør-utdanninga består i hovudsak av tekniske fag, realfag og noko samfunnsfag. I tillegg til dei obligatoriske faga kan du velje mellom ulike valfag.

  I 2. studieår kan du velje å spesialisere deg innan prosjekt- og byggeleiing.

  Kva er y-vegen?

  I Førde kan du bli byggingeniør gjennom den såkalla y-vegen. Dette passar for deg som har yrkesfagleg utdanning med relevant fagbrev.

  Du startar med eit mattekurs på 6 veker (måndag-fredag) sommaren før du begynner på utdanninga. Sommarkurset 2024 startar 24. juni og har eksamen 2. august. Du tar fysikken første semesteret, og norsk i løpet av det første året. 

  Ved å ta y-vegen blir du ingeniør på 3 år. 

  Ønsker du å ta y-vegen, søker du direkte til HVL gjennom Søknadsweb og ikkje gjennom Samordna opptak. 

  Studentjobb i Førde

  Få jobb mens du studerer! I Førde har du moglegheita til å få ein relevant deltidsjobb ved sida av studia. Les meir om studentjobb.

  Korleis er undervisninga?

  Arbeidsformene varierar mellom forelesingar, gruppearbeid, laboratorieøvingar, ekskursjonar og prosjektarbeid med rettleiing.

  Ein del av emna har nettundervising saman med studentane på byggingeniørstudiet i Bergen.

  Den avsluttande bacheloroppgåva blir som regel utført i små grupper. Prosjektet omfattar ei konkret ingeniørfagleg arbeidsoppgåve, ofte i samarbeid med næringslivet i førderegionen. 

  Praksis

  Det er moglegheiter for å få godkjend praksis om sommaren mellom 4. og 5. semester.

  Bilete viser studentar oppstilt på rekke framfor inngangen til campus Stord

  Usikker på studievalet? Sjekk kva arrangement vi har for å hjelpe deg å velje utdanning.

  Les meir

  Kva kostar det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

  Utveksling

  Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er lagt til rette for utvekslingsopphald i løpet av studietida.

  Vidare studium etter fullført utdanning

  Etter fullført bachelor i byggingeniør kan du søke deg inn på følgande masterutdanningar på HVL:

  Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.

  Andre utdanningar du kanskje vil like