Illustrasjoner av digitalt arbeid foran en som holder en hjelm.

Anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap

Master

Vil du være med på å utvikle fremtidens digitale systemløsninger? Da er master i anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap et aktuelt studium for deg!

Bergen eller Førde

Hopp til

  Det er stor etterspørsel etter kompetanse innen datateknologi både i offentlig sektor, næringsliv og i samfunnet generelt.

  Med en master i anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap bygger du videre på bachelorutdanningen din innen ingeniørfag, naturvitenskap, matematiskefag, teknologifag eller informasjonsteknologi.

  Du får kompetanse på 

  • Cyberfysiske system og sensorsystemer, og hvordan disse kan kobles sammen gjennom tingenes internett (loT)
  • Maskinlæring og stordata, og hvordan matematiske og datadrevne modeller kan danne grunnlag for verdiskaping
  • Skybaserte tjenester og programvareutvikling, og hvordan tjenester fra ulike systemer kan kobles sammen til nye systemer og produkter
  • Innovasjon og digital transformasjon, og hvordan datateknologi kan anvendes på veien mot et mer bærekraftig samfunn og næringsliv

  Du kan du velge mellom to ulike studieretninger:
  (ingeniørvitenskapelig studieretning gir tittelen sivilingeniør)  

  Studiet tilbys i Bergen og Førde. Du følger undervisningen og tar eksamen ved det studiestedet du har fått opptak til.