Anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap

Master

Vil du være med på å utvikle fremtidens digitale systemløsninger? Da er master i anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap et aktuelt studium for deg!

Bli med på digitalt informasjonsmøte om master i anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap 15. mars kl 13.

Det er stor etterspørsel etter kompetanse innen datateknologi både i offentlig sektor, næringsliv og i samfunnet generelt.

Med en master i anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap bygger du videre på bachelorutdanningen din innen ingeniørfag, naturvitenskap, matematiskefag, teknologifag eller informasjonsteknologi.

Du får kompetanse på 

  • Cyberfysiske system og sensorsystemer, og hvordan disse kan kobles sammen gjennom tingenes internett (loT)
  • Maskinlæring og stordata, og hvordan matematiske og datadrevne modeller kan danne grunnlag for verdiskaping
  • Skybaserte tjenester og programvareutvikling, og hvordan tjenester fra ulike systemer kan kobles sammen til nye systemer og produkter
  • Innovasjon og digital transformasjon, og hvordan datateknologi kan anvendes på veien mot et mer bærekraftig samfunn og næringsliv

Du kan du velge mellom to ulike studieretninger:
(ingeniørvitenskapelig studieretning gir tittelen sivilingeniør)