Anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap

Master

Vil du være med på å utvikle fremtidens digitale systemløsninger? Da er master i anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap et aktuelt studium for deg!

Bergen eller Førde

Hopp til

  Lurer du på noe om utdanningen? 

  Bli med på digitalt infomøte 20. mars

   

  Det er stor etterspørsel etter kompetanse innen datateknologi både i offentlig sektor, næringsliv og i samfunnet generelt.

  Med en master i anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap bygger du videre på bachelorutdanningen din innen ingeniørfag, naturvitenskap, matematiskefag, teknologifag eller informasjonsteknologi.

  Du får kompetanse på 

  • Cyberfysiske system og sensorsystemer, og hvordan disse kan kobles sammen gjennom tingenes internett (loT)
  • Maskinlæring og stordata, og hvordan matematiske og datadrevne modeller kan danne grunnlag for verdiskaping
  • Skybaserte tjenester og programvareutvikling, og hvordan tjenester fra ulike systemer kan kobles sammen til nye systemer og produkter
  • Innovasjon og digital transformasjon, og hvordan datateknologi kan anvendes på veien mot et mer bærekraftig samfunn og næringsliv

  Du kan du velge mellom to ulike studieretninger:
  (ingeniørvitenskapelig studieretning gir tittelen sivilingeniør)  

  Studiet tilbys i Bergen og Førde. Du følger undervisningen og tar eksamen ved det studiestedet du har fått opptak til.