Ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping

Master

Vil du bidra til innovasjon i bedrifter og bærekraftig fornying av næringslivet? Er du opptatt av bærekraft, grønt skifte og nye teknologiske løsninger? Eller vil du bli gründer i din i din egen virksomhet? Ta en master i innovasjon og bærekraft!

Hvorfor ta master i innovasjon og bærekraft?

Masterutdanningen i ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping tar for seg hvordan innovasjon kan bidra til verdiskaping uten å ødelegge miljøet, eller ha andre negative effekter for samfunnet. Bærekraftutdanningen gir deg innsikt i hvordan innovasjon og ny teknologi kan bidra til å løse disse utfordringene.

Masterutdanningen i innovasjon og bærekraft er for deg med ingeniør- eller realfaglig utdanning.

Følgende tema er sentrale:

  • Innovasjonsstrategi, innovasjonsledelse, ansvarlig innovasjon og samarbeid
  • Entreprenørskap, nettverk, strategi
  • Innovasjonssystem
  • Kommersialisering: Finans, markedsføring, forretningsmodeller og innovasjonsmetodikk (Design Thinking)
  • Innovasjonsprosjekt og entreprenørskap i praksis

Gjennom tverrfaglig samarbeid, praksisutplassering og konkrete caseoppgaver får du innsikt i teorier og metoder for å jobbe med for eksempel grønn teknologi, innovasjonsledelse eller bedriftsutvikling. Du lærer å forstå, forbedre og endre teknologi, bedrifter og næringsliv, både teoretisk, analytisk og praktisk.

Dersom du ønsker å ta bærekraftutdanningen i kombinasjon med jobb, kan du ta mastergraden på deltid over 4 år

Har du en egen forretningsidé?

Masterprogrammet legger til rette for at du kan utvikle idéen gjennom praksiskurs og masteroppgave. 

 

Masterstudiet ved HVL ga Fredrik kompetansen han trengte for å vinne drømmejobben som strategisk rådgiver i Knowit.

 

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppeoppgaver, gjesteforelesninger, individuelle innleveringer, refleksjon, presentasjoner, teamarbeid og veiledning.

I utdanningen er det tett kobling mellom teori og praksis. I 2. semester inngår en periode med utplassering i bedrift, og i 3. semester vil du arbeide med innovasjonsprosjekt i team. Fagmiljøet har et tett samarbeid med regionale næringsklynger, teknologioverføringsselskap (VIS), inkubatorar, etablerte bedrifter/organisasjonar, Connect Vest og Makerspace i praksisemnene.

I utdanningen velger du ett fag innen teknologi/realfag som bygger på fagområdet ditt fra bachelorgraden.

I det siste semesteret skriver du masteroppgaven. Du velger problemstilling i masteroppgaven innenfor tema som blir undervist i utdanningen.

Se Randi fortelle om innovasjonsprosjektet sitt

 

Hva koster det å studere?

Som student må du betale 750 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er lagt til rette for at du kan ta et utvekslingsopphold i løpet av studietiden. Oversikt over institusjoner vi har samarbeid med finner du i listen under. 

Hvor kan du reise?