To mennesker som jobber med en industrimaskin.

Ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping | heltid

Master

Vil du bidra til innovasjon og bærekraft i samfunnet? Ønsker du kompetanse om hvordan man løser fremtidens utfordringer? Er du kreativ og ønsker å utvikle egne løsninger? Ta en master i innovasjon og bærekraft!

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad med 80 studiepoeng fordypning innen ingeniør- eller realfag.
  • Karaktersnitt på minst C

   

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor ta master i innovasjon og bærekraft?

  På masterutdanningen i ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping lærer du om innovasjoner og teknologier som bidrar til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft i samfunnet. Du får innsikt i hvordan ulike innovasjoner og teknologier utvikles og skaper verdi for næringslivet, offentlig sektor og frivillig sektor. Teoretiske perspektiv på innovasjon blir kombinert med et praktisk fokus på innovasjonsmetodikk, kreative løsninger og tverrfaglig samarbeid.  

  Sentrale tema er: 

  • Ansvarlig innovasjon
  • Innovasjonsstrategi og innovasjonsledelse
  • Grønn teknologi
  • Bærekraftig verdiskapning
  • Kreativitet og entreprenørskap
  • Innovasjonsmetodikk

  Gjennom tverrfaglig samarbeid, praksisutplassering og konkrete caseoppgaver får du innsikt i teorier og metoder for å jobbe med for eksempel innovasjonsprosjekter eller grønn teknologi i privat, offentlig eller frivillig sektor. Du lærer å forstå og endre innovasjonsprosesser i bedrifter og andre organisasjoner og får innsikt i kreative innovasjonsmetodikker. Du kan også jobbe med å utvikle egne ideer gjennom praksiskurs og masteroppgave.

  Ønsker du å ta bærekraftutdanningen i kombinasjon med jobb, kan du ta mastergraden på deltid over 4 år.

   

  Med nautikkutdannelse og mange års erfaring som styrmenn på havet, rettet Julie og Kjetil kursen mot en master i innovasjon og bærekraft. Masterutdannelsen gir dem nye og gode verktøy i arbeidshverdagen.

  Møt Kjetil og Julie

  -Masterstudiet ga meg et bredt faglig grunnlag for videre utvikling i arbeidslivet, og gjorde meg bedre rustet til spennende jobber innen teknologi og innovasjon.

  Møt Kristin

  Hvordan er undervisningen?

  Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppeoppgaver, gjesteforelesninger, bedriftsbesøk, fagseminar, refleksjonssamlinger, individuell praksis, teamarbeid og veiledning.

  I utdanningen er det tett kobling mellom teori og praksis. I 2. semester inngår en periode med utplassering i bedrift eller annen organisasjon, og i 3. semester vil du arbeide med innovasjonsprosjekt i team. Fagmiljøet har et tett samarbeid med regionale næringsklynger, innovasjonsselskaper, inkubatorer, bedrifter, investornettverk og offentlige og frivillige organisasjoner.

  I det siste semesteret skriver du masteroppgave om et innovasjonsrelatert tema.

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Se Randi fortelle om innovasjonsprosjektet sitt

  Utveksling

  Det er lagt til rette for at du kan ta et utvekslingsopphold i løpet av studietiden. Oversikt over institusjoner vi har samarbeid med finner du i listen under. 

  Hvor kan du reise?