Ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping

Master

Ønsker du å bidra til innovasjon i bedrifter og bærekraftig fornying av næringslivet? Er du opptatt av bærekraft, grønt skifte og nye teknologiske løsninger? Eller ønsker du kanskje å utvikle din egen virksomhet?

Hvorfor studere ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping?

Masterprogrammet i ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping gir deg teoretisk og analytisk innsikt i hvordan innovasjon og ny teknologi kan bidra til å løse utfordringene vi står ovenfor. Utdanningen fokuserer særlig  på hvordan innovasjoner kan bidra til verdiskaping uten å forringe miljøet, eller ha andre negative effekter for samfunnet. 

Tverrfaglig samarbeid, praksisutplassering og konkrete caseoppgaver gir deg innsikt i hvordan teorier og metoder som du har lært i utdanningen er relevante for å jobbe med for eksempel, grønn teknologi, innovasjonsledelse eller bedriftsutvikling. Du lærer å forstå, forbedre og endre teknologi, bedrifter og næringsliv, både teoretisk, analytisk og praktisk.

Har du en egen forretningsidé? Masterprogrammet legger til rette for at du kan utvikle idéen gjennom praksiskurs og masteroppgave. 

Programmet er åpent for studenter med ingeniør- eller realfaglig utdanning.

Dersom du ønsker å ta utdanningen i kombinasjon med jobb, kan du ta mastergraden på deltid over 4 år

Masterstudiet ved HVL ga Fredrik Broch Elgaaen kompetansen han trengte for å vinne drømmejobben som strategisk rådgiver i Knowit.

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppeoppgaver, gjesteforelesninger, individuelle innleveringer, refleksjon, presentasjoner, teamarbeid og veiledning.

I studieprogrammet er det tett kobling mellom teori og praksis. I 2. semester inngår en periode med utplassering i bedrift, og i 3. semester vil du arbeide med innovasjonsprosjekt i team. Fagmiljøet har et tett samarbeid med regionale næringsklynger, teknologioverføringsselskap (VIS), inkubatorar, etablerte bedrifter/organisasjonar, Connect Vest og Makerspace i praksisemnene.

I studiet inngår ett valgfag innen teknologi/realfag som bygger på fagområdet ditt fra bachelorgraden.

I det siste semesteret skriver du masteroppgaven. Du velger problemstilling i masteroppgaven innenfor tema som blir undervist i studieprogrammet.

Derfor tok Roger en master i ansvarlig innovasjon og bærekraftig utvikling

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

 

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er lagt til rette for at du kan ta eit utvekslingsopphald i løpet av studietida. Oversikt over institusjonar vi har samarbeid med finn du i lista under. 

Hvor kan du reise?