Innovasjon og ledelse | samfunnsfaglig retning

Master

Vil du lede virksomheter inn i fremtiden? Med denne masterutdanningen får du spisskompetanse innen innovasjon, entreprenørskap, ledelse og organisering som er etterspurt i et samfunn i endring.

Hvorfor studere innovasjon og ledelse?

Innovasjon og utvikling av produkter og tjenester er avgjørende for at en virksomhet skal lykkes og for at offentlig sektor skal bli bedre. Med en master i innovasjon og ledelse får du den faglige og praktiske tyngden som trengs for å utvikle nye ideer og skape bedre løsninger for fremtiden. Studiet har en internasjonal orientering og du får muligheten til å ha internship ulike steder i verden.

Du kan studere innovasjon og ledelse på campus Bergen.

Gjennom studiet tilegner du deg bred teoretisk og praktisk kunnskap innen:

  • innovasjon og entreprenørskap
  • ledelse og organisering
  • forretningsutvikling og digital forretningsforståelse 

Praksis

Du får omfattende praksiserfaring i både nye og etablerte virksomheter. I 2. semester kan du ha et internship i Sør-Afrika eller USA. Vi har også et alternativt opplegg i Bergensregionen.

I 3. semester gjennomfører vi kurs hvor studentene jobber tverrfaglig. Her kan du utvikle ideer, jobbe med kunnskapsbaserte ideer fra regionale forskings- og næringsmiljø, eller jobbe med en innovasjonsidé eller prosess i et etablert selskap. Du kan også velge å ha praksis i en etablert bedrift 3. semester.

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, skriftlig arbeid, presentasjoner, bedriftsbesøk og personlig veiledning. I siste semester skriver du masteroppgave.

Sjå masteroppgåver frå 2020 Sjå tidligare masteroppgåver

 

Hva koster det å studere?

Som student må du betale 750 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Videre studier etter fullført utdanning

En fullført mastergrad i innovasjon og ledelse kvalifiserer deg for opptak til en forskerutdanning, for eksempel til ph.d.-studiet i Ansvarlig innovasjon og regional utvikling ved HVL.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 2. semester. Velg mellom to utvekslingsopphold:

  • Du kan følge internship-programmet ved University of Cape Town i Sør-Afrika, med fokus på sosialt entreprenørskap.
  • Du kan ha et studieopphold ved University of California i USA, der utvekslingen er kombinert med internship i en valgfri bedrift i San Fransisco-området.

Hvor kan du reise?