Fem grunnar til å studere i Bergen

Velkommen til byen mellom dei sju fjell!

Sivert, Julie og Martine viser deg rundt på campus!

1. Byen er Bergen 

Bergen er ein av dei vakraste byane i Noreg og ein av dei beste studentbyane. Her finn du folk med same interesser som deg uansett om du likar å sove i hengekøye på fjellet, synge på ei scene, arrangere festar, gå på konsertar eller vinne quizen.  

Bergen er ein super studentby med mange sosiale tilbod. Det bur så mange ulike menneske her og ein møter mange fine folk. 

Sjur Furuhaug, grunnskulelærarstudent 1-7

2. Sentrumsnær campus samla på ein stad

Uansett om du vel ingeniør, grunnskulelærar, sjukepleie eller noko heilt anna, er studiekvardagen for alle HVL-studentar samla på Kronstad. Det gjer det også enklare for deg å bli kjend med studentar som går på andre utdanningar enn deg! 

Campus er knappe ni minutt med Bybanen frå Bergen sentrum. Den nye bybanelinja frå Bergen sentrum til Fyllingsdalen har også stoppestad på Kronstad. 

Kronstad er eit område som er i full utviking! Butikkar, treningssenter, spisestader, bustader og bedrifter, er rett i nærleiken. 

3. Studiekvardag i flotte nye bygg med mange fasilitetar 

Campus Bergen består av fleire nybygg med toppmoderne fasilitetar. I tillegg til ei stor kantine, mange forelesingsrom og gode fellesområde for kollokviearbeid, er bygga utstyrt med mange spesialrom som gjer at du kan øve deg på arbeidslivet i labbar og simulatorar.

Og ikkje minst har vKronbar, byens koselegaste studenthus som rommar aktivitetane til mange studentorganisasjonar, og som gjer det lett å bli kjend med studentar frå ulike utdanningar.

4. Godt klassemiljø  

Sjølv om campus Bergen har til saman 10.000 studentar, er klassene ganske små og oversiktelege. Det betyr at du kan bli ein del av eit klassemiljø og ikkje treng å forsvinne i mengda. Våre studentar i Bergen fortel også at vegen til forelesarane er kort. Her er det berre å banke på døra!  

Eg flytta hit med heilt blanke ark, men det tok ikkje lang tid før eg blei godt kjend med byen og fekk eit nettverk. Eg føler meg rett og slett heime! 

Inessa Brunstad, studerer sosialt arbeid

5. Stor jobbmarknad 

Ved å studere i Noregs nest største by, har du mange moglegheiter til å være tett på arbeidslivet, også undervegs i studiet. Høgskulen på Vestlandet har tett samarbeid mange offentlege og private aktørar gjennom praksis og utplassering. Når du er ferdig utdanna, har du eit hav av moglegheiter til å søke jobbar som du er interessert i.