University of California, Berkeley

University of California, Berkeley, ble stiftet i 1868 og har i dag mer enn 40 000 studenter, inkludert 1300 internasjonale studenter fra 74 forskjellige land. Berkeley rangeres ofte blant topp 10 i verden, og regnes som ett av de aller beste universitetene i USA.

Siden universitetet er så velrenommert og vanskelig å komme inn på, har de stiftet Berkeley International Study Program (BISP) for å hjelpe utenlandske studenter med å få muligheten til å studere ett semester ved Berkeley. HVL har avtale med BISP in Sociology, noe som betyr at man som student fra HVL kan ta fag ved the Department of Sociology. Det er likevel mange interessante fag for øk. adm studenter ved dette instituttet, bl.a innen ledelse.

Gjeld for

Bachelor i økonomi og administrasjon, Master i innovasjon og ledelse.

Praktiske forberedelser

Alle studenter som skal til USA må søke om studentvisum. Dere må da dra på et visumintervju til den amerikanske ambassaden i Oslo. Dette vil dere få mer informasjon om i semesteret før utvekslingen og dere kan ikke søke før dere har fått Berkeleys offisielle opptaksbrev og I-20 skjema.

Språk

UC Berkeley's International Study Program (BISP) gir norske studenter dispensasjon fra språkkravet og krever dermed ingen spesielle språkkunnskaper.

Studieavgift

Ett semester koster ca $11 500. Nøyaktig skolepengesum får dere på opptaksbrevet deres. I tillegg anbefaler Berkeley at man har ca $7 500 dollar å leve for mens man er der.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Master i innovasjon og ledelse, samfunnsfaglig retning

Dere kan dra til Berkeley i løpet av masteren, vanligvis i løpet av vårsemesteret i 1. studieår.

Bachelor i økonomi og administrasjon

Hvis du studerer økonomi og administrasjon kan du reise på utveksling på Berkeley i 5. semester. Høstsemesteret går fra midten av august til midten av desember.