Førsteamanuensis

Svein Gunnar Sjøtun

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er for tiden ansatt som førsteamanuensis ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling. Her er jeg tilknyttet forskningsprosjektet 'Responsible innovation in the Norwegian salmon farming industry: Grand Societal Challenges, Dilemmas and Improvements'.

Jeg er særlig opptatt av grønn innovasjon og transformasjon, sett gjennom et samfunnsgeografisk perspektiv. Dette var også fokuset i doktorgradsprosjektet (innovasjonsstudier), hvor jeg forsket på det grønne skiftet i den maritime næringen på Vestlandet.

For tiden jobber jeg også med tematikk knyttet til 'ansvarlig innovasjon', både knyttet til teoribygging men også utvikling av nye innovasjonsmetodikker.

Underviser i

ING303: Systemtenking og innovasjon for ingeniørar

INN526: Forprosjekt masteroppgave: Litteraturgjennomgang, forskningsdesign og metode

Forskar på
 • Grønn innovasjon
 • Transformasjon
 • Ansvarlig innovasjon
Forskargrupper
 • Seksjon for innovasjonsstudier

Publikasjonar

 • EXPLORING STUDENTS’ CONTRIBUTION IN AN INTERNSHIP COURSE - THE COMPANY PERSPECTIVE OF HAVING STUDENT INTERNS

  Bragelien, Judit Johnstad, Pettersen, Inger Beate, Tørseth, Tine Nesbø, Sjøtun, Svein Gunnar, Pflitsch, Gesa (2023)
 • Exploring the geographies of responsible innovation

  Sjøtun, Svein Gunnar, Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2023)
 • Multi-level agency and transformative capacity for environmental risk reduction in the Norwegian salmon farming industry

  Sjøtun, Svein Gunnar, Fløysand, Arnt, Wiig, Heidi, Zenteno Hopp, Joaquin (2022)
 • Regional resilience in Western Norway - The interdependency between shocks and long burn processes

  Sjøtun, Svein Gunnar, Jakobsen, Stig Erik, Bækkelund, Nora Geirsdotter (2022)
 • Regional resilience in Western Norway - The interdependency between shocks and long burn processes

  Sjøtun, Svein Gunnar, Jakobsen, Stig Erik, Bækkelund, Nora Geirsdotter (2022)
Vis alle