Master of Science in Business | Siviløkonom

Master

Vil du bli siviløkonom? Med denne masterutdanningen kan du fordype deg innen ledelse, regional økonomi eller markedsføring samtidig som du lærer mer om innovasjon og entreprenørskap.

Hvorfor studere Master of Science in Business?

Med en Master of Science in Business har du en allsidig utdanning som gjør deg godt rustet for ulike jobber i privat næringsliv og offentlig sektor. Siviløkonomer er svært attraktive på arbeidsmarkedet og mange arbeider som topp- eller mellomledere. 

Du kan studere Master of Science in Business ved campus Bergen, campus Haugesund og campus Sogndal.

Denne masterutdanningen har en internasjonal orientering, og du vil få tett kontakt med arbeidslivet allerede mens du studerer. Du vil også få et godt grunnlag for å arbeide med nye produkter og arbeidsprosesser, og få kunnskap som hjelper deg å finne gode løsninger for morgendagens samfunn.

For å tilfredsstille kravene til sidetittelen «siviløkonom» inkluderer studieprogrammet en felles del i Innovasjon og entreprenørskap (30 studiepoeng), og ein spesialiseringsdel innen tre ulike fagområder; Management and Innovation (Bergen). Regional Economics and Innovation (Haugesund) og Marketing and Innovation (Sogndal).

Velg profilen som passer deg

Du kan velge mellom tre profiler på de tre studiestedene. Du søker opptak ved studiestedet som tilbyr profilen du er interessert i.

Bergen - Management and Innovation

Hvorfor fordype deg i Management and Innovation?

Fordi næringslivet trenger ledere som kan utvikle nye ideer, produkter og arbeidsprosesser, og legge til rette for teknologiutvikling som bidrar til bærekraftige løsninger for framtiden.

Du lærer om:

 • ledelse av digital forretningsutvikling
 • ledelsesteori og praksis
 • digital organisering og ledelse
 • innovasjonsteori og praksis
 • Innovasjon og entreprenørskap i praksis

Haugesund - Regional Economics and Innovation

Hvorfor fordype deg i Regional Economics and Innovation?

Fordi næringslivet trenger folk som kan bruke og analysere store mengder data i kartleggingen av bedrifters muligheter og utfordringer i regionene de opererer i. 

Du lærer om:

 • transportmodeller og regionalutvikling
 • anvendt by- og regionaløkonomi 
 • boligmarkedsøkonomi og anvendt spatial økonometri
 • innovasjonsteori og praksis
 • innovasjon og entreprenørskap i praksis

Sogndal - Marketing and Innovation

Hvorfor fordype deg i Marketing and Innovation?

Fordi alle bransjer trenger folk som behersker og forstår viktigheten av markedsføring og innovasjon for å være konkurransedyktig i et dynamisk næringsliv som er i kontinuerlig utvikling. 

Du lærer om:

 • teori og praksis i markedsføring
 • forbrukeratferd
 • bærekraftig markedsføring og konsum
 • innovasjonsteori og praksis
 • innovasjon og entreprenørskap i praksis

Praksis

Du får omfattende praksiserfaring i både nye og etablerte virksomheter. I andre semester kan du velge mellom praksisopphold i utlandet (USA eller Sør-Afrika), eller hos bedrifter i haugesunds-, sogndals,- og bergensregionen. Dermed har programmet en arbeidslivorientering som knytter sammen akademia og næringsliv.  

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, skriftlig arbeid, presentasjoner, bedriftsbesøk og personlig veiledning.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale 750 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Videre studier etter fullført utdanning

En fullført master kvalifiserer deg for opptak til en forskerutdanning, for eksempel til ph.d.-studiet i Ansvarlig innovasjon og regional utvikling (RESINNREG) ved HVL.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 2. semester. Velg mellom to utvekslingsopphold:

 • Du kan følge internship-programmet ved University of Cape Town i Sør-Afrika, med fokus på sosialt entreprenørskap.
 • Du kan ha et studieopphold ved University of California, Berkeley i USA, der utvekslingen er kombinert med internship i en valgfri bedrift i San Fransisco-området (kun mulig for studenter fra Bergen og Sogndal).

Hvor kan du reise?