Master of Science in Business

Master

Er du interessert i å fordype deg innen ledelse, regional økonomi eller markedsføring samtidig som du lærer mer om innovasjon og entreprenørskap? Ønsker du å bli siviløkonom? Da kan du ta masterutdanning hos oss.

 

Med en Master of Science in Business har du en allsidig utdanning som gjør deg godt rustet for ulike jobber i privat næringsliv og offentlig sektor. Siviløkonomer er svært attraktive på arbeidsmarkedet og mange arbeider som topp- eller mellomledere.

Denne masterutdanningen har en internasjonal orientering, og du vil få tett kontakt med arbeidslivet allerede mens du studerer. Du vil også få et godt grunnlag for å arbeide med nye produkter og arbeidsprosesser og kunnskap som hjelper deg å finne gode løsninger for morgendagens samfunn.

For å tilfredsstille kravene til sidetittelen «siviløkonom» inkluderer studieprogrammet en felles del i Innovasjon og entreprenørskap (30 studiepoeng), og ein spesialiseringsdel innen tre ulike fagområder. 

Velg profilen som passer deg

Du kan velge mellom tre profiler på de tre studiestedene. Du søker opptak ved studiestedet som tilbyr profilen du er interessert i.

Bergen - Management and Innovation

Du lærer om:

 • ledelse av digital forretningsutvikling
 • ledelsesteori og praksis
 • digital organisering og ledelse
 • innovasjonsteori og praksis
 • Innovasjon og entreprenørskap i praksis

For mer detaljer, se studieplanen 2022/2023 for MSB-kull 2022 i Bergen

Haugesund - Regional Economics and Innovation

Du lærer om:

 • transportmodeller og regionalutvikling
 • anvendt by- og regionaløkonomi 
 • boligmarkedsøkonomi og anvendt spatial økonometri
 • innovasjonsteori og praksis
 • innovasjon og entreprenørskap i praksis

For mer detaljer, se studieplanen 2022/2023 for MSB-kull 2022 i Haugesund

Sogndal - Marketing and Innovation

Du lærer om:

 • teori og praksis i markedsføring
 • forbrukeratferd
 • bærekraftig markedsføring og konsum
 • innovasjonsteori og praksis
 • innovasjon og entreprenørskap i praksis

For mer detaljer, se studieplanen 2022/2023 for MSB-kull 2022 i Sogndal

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, skriftlig arbeid, presentasjoner, bedriftsbesøk og personlig veiledning.

Praksis

Du får omfattende praksiserfaring i både nye og etablerte virksomheter. I andre semester kan du velge mellom praksisopphold utlandet (USA eller Sør-Afrika), eller hos bedrifter i haugesunds-, sogndals,- og bergensregionen. Dermed har programmet en arbeidslivorientering som knytter sammen akademia og næringsliv.  

Vil du studere mer?

En fullført master kvalifiserer deg for opptak til en forskerutdanning, for eksempel til ph.d.-studiet i Ansvarlig innovasjon og regional utvikling (RESINNREG) ved HVL.

Utveksling

I 2. semester tilbyr vi tre ulike utvekslingsopphold:

 • Du kan ha et studieopphold ved University of California i USA, der utvekslingen er kombinert med internship i en valgfri bedrift i San Fransisco-området.
 • Du kan følge internship-programmet ved University of Cape Town i Sør-Afrika, med fokus på sosialt entreprenørskap.
 • Du kan reise på utveksling til Houston i USA gjennom Gründerskolen.