Master of Science in Business

Her finner du ufyllende regler for opptak til master i økonomi og administrasjon ved HVL

Opptakskrav

Faglige minstekrav for søkere med norsk utdanningsbakgrunn for opptak og tildeling av sidetittelen siviløkonom. Det kreves bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

Andre typer bachelorgrader kvalifiserer dersom de oppfyller følgende fagkrav i samsvar med Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, fastsatt av Universitets- og høgskolerådet - Økonomi og administrasjon (UHR-ØA):

120 studiepoeng innen økonomiske og administrative emner innen følgende fagområder:

 • 30-45 studiepoeng innen bedriftsøkonomisk analyse
 • 30-45 studiepoeng innen administrasjonsfag
 • 15-30 studiepoeng innen samfunnsøkonomi
 • 20-30 studiepoeng innen metodefag
 • 7,5-15 studiepoeng i etikk, samfunnsansvar og bærekraft

Det kreves et gjennomsnitt på minst C av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget.

 

Faglige minstekrav for søkere med annen utdanningsbakgrunn

For å være kvalifisert for opptak for MSc in Business, profil marketing and Innovation (campus Sogndal) kreves bachelorgrad med fordypning på minst 90 studiepoeng innen de økonomisk-administrative fagområdene: bedriftsøkonomisk analyse, administrasjonsfag, samfunnsøkonomi og metodefag.

Det kreves et gjennomsnitt av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget på minst C i ECTS-skalaen, eller tilsvarende. Søkere som tas opp på grunnlag av disse minstekravene vil etter fullført studieløp oppnå graden Master of Science in Business, og har ikke krav på tittelen siviløkonom.

 

Emner som inngår i fagområdene

Bedriftsøkonomisk analyse:
 • finansregnskap
 • økonomistyring
 • investering og finansiering
Administrasjonsfag:
 • markedsføring
 • organisasjon og ledelse
 • foretaksstrategi
Samfunnsøkonomi:
 • makroøkonomi
 • mikroøkonomi
Metodefag:
 • matematikk for økonomer
 • statistikk for økonomer
 • samfunnsvitenskapelig metode

Opptakskontoret
Telefonen er open 10.00 - 13.00