Ansvarleg innovasjon og regional utvikling

Ph.d.

Ph.d.-programmet Ansvarleg innovasjon og regional utvikling (Responsible Innovation and Regional Development - RESINNREG) er ei framtidsretta forskarutdanning med vekt på ansvarleg innovasjon for ei berekraftig regional utvikling.

Forskinga som støtta programmet er organisert i tre strategiske tverrfakultære forskingsprogram på felta industriell innovasjon, grøn innovasjon og innovasjon innan offentleg sektor.

RESINNREG går på tvers av fleire fakultet ved HVL. Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap er vertsfakultet og har det faglege og administrative ansvaret for programmet.

Meir informasjon om programmet finst på engelsk her.

Kor kan du reise?

Romania | West University of Timișoara

Spania | University of Salamanca

Storbritannia og Nord-Irland |

Sverige | University West