Arbeids- og kompetanseområde

  • Ph.d-koordinator knytt til ph.d.-studium Ansvarlig innovasjon og regional utvklikng RESINNREG
  • Saksførebuing og -oppfølging, strategisk utviklingsarbeid, rapportering, utgreiing- og analyseoppgåver knytt til ansvarsområdet
  • Hovedstillitsvalgt PARAT