Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap

Fakultetet har ei stor kontaktflate mot arbeidslivet i regionen. Vi utviklar og deler kunnskap innan dei faglege profilområda våre i tett samarbeid med nærings- og samfunnslivet rundt oss.

Fakultetet har om lag 5 500 studentar og over 500 årsverk fordelt mellom campusane i Sogndal, Førde, Bergen og Haugesund.  

Vi har eit breitt fagtilbod innanfor ingeniør-, teknologi-, miljø- og naturvitskaplege fag, økonomi og administrasjon, samfunnsvitskap og humaniora i tillegg til maritime utdanningar.

Dekanat

bilde av Brit Julbø

Brit Julbø

Prodekan for utdanning

bilde av Stig Erik Jakobsen

Stig Erik Jakobsen

Prodekan for forsking

bilde av Øyvind Midtbø Berge

Øyvind Midtbø Berge

Prodekan for innovasjon og regional utvikling

Administrasjonssjef

bilde av Henning Norheim

Henning Norheim

Administrasjonssjef