Forsking ved Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap

Fakultetet har sterke og innovative fagmiljø med omfattande forskingsaktivitet.

Forskinga i fakultetet er ikkje enno reorganisert etter samanslåinga av fakulteta FIN og FØS 1. januar 2024. Inntil vidare, er forskinga organisert etter gamle strukturar: