Forsking ved tidlegare FØS

Tidlegare Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap har sterke og innovative fagmiljø som bidreg til å løyse utfordringar i samfunnet i eit berekraftig perspektiv.

Teknologiske, sosiale, kulturelle og miljømessige endringar krev samspel mellom ulike samfunnsinstitusjonar og sektorar, i tillegg til ei tverrfagleg tilnærming. Forskinga ved FØS er både tverrfagleg og mangearta, men samtidig kjenneteikna av ei orientering mot aktuelle samfunnsmessige utfordringar og praksisnære problemstillingar knytt til dei ulike fagområda og utdanningsprogramma i institutta.