Forskingsorganisering ved FØS

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap sine strategiske forskarprogram og -grupper skal handtere nokre av de viktigaste utfordringar og mogelegheiter som vi står overfor i dagens samfunn og skal samle ekspertise frå fleire disiplinar og fagområde i heile fakultetet.

FØS har eit forskingsprogram ved fakultetet og fem strategiske forskingsgrupper som inngår i tverrfakultære forskingsprogram knytt til ph.d.-programmet Ansvarleg innovasjon og regional utvikling.

Forskingsprogram

Strategiske forskingsgrupper