Bærekraft og grønn innovasjon

Forskningsgruppen "Bærekraft og Grønn Innovasjon" utgjør et tverrfaglig team med formål å fremme regional, nasjonal og internasjonal forskning som støtter bærekraftig utvikling og grønn omstilling.

Vi er engasjert i en rekke fagområder, inkludert:

  • Forretningsetikk og korrupsjon
  • Sirkulær økonomi
  • Klimarisiko
  • Dekarborisering med elektrifisering
  • Grønnvasking
  • Bærekraftig regnskap og revisjon, inkludert rapportering og attestasjon
  • Bærekraftig digitalisering
  • Bærekraftig ledelse, lederskap og organisasjoner
  • Bærekraftig finans
  • Grønn omstilling

Forskningsgruppeleder

bilde av Carmen Olsen

Carmen Olsen

Førsteamanuensis