Førsteamanuensis

Lene Jørgensen

Arbeids- og kompetanseområde

Organisasjons- og ledelsesfag

Underviser i
 • Organisasjonsteori
 • Organisasjonspsykologi og ledelse
 • Ledelse, forbedringskultur og Lean
 • Prosjektledelse
 • Kvalitetsledelse og HMS i havbruksnæringen
 • Innføring i havvind
Forskar på
 • Inter-organisatorisk samarbeid
 • Styringssystemer og intenderte/uintenderte effekter
 • Læring og kontinuerlig forbedring og strukturelle og kulturelle påvirkningsfaktorer
 • Prosjektgjennomføring
 • Endringer knyttet til sykehusutbygging
 • Kartlegging av usikkerhetsmomenter i havvind-industrien og hvordan bedrifter vurderer og håndterer disse, med et særlig fokus på etableringen av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.