Førsteamanuensis

Lene Jørgensen

Arbeids- og kompetanseområde

Organisasjons- og ledelsesfag

Underviser i

  • Organisasjonsteori
  • Organisasjonspsykologi og ledelse
  • Ledelse, forbedringskultur og Lean

Forskar på

  • Inter-organisatorisk samarbeid
  • Styringssystemer og intenderte/uintenderte effekter
  • Læring og kontinuerlig forbedring og strukturelle og kulturelle påvirkningsfaktorer
  • Prosjektgjennomføring