Førsteamanuensis

Atle Nyhagen

Arbeids- og kompetanseområde

Etikk, samfunnsansvar og bærekraft

Organisasjonsteori

Profesjoner og ekspertgrupper

Underviser i

 • Etikk, samfunnsansvar og bærekraft
 • Organisasjonsteori
 • Metode og forskningsdesign
 • Økonomisk og teknologisk historie

Forskar på

 • Miljø og bærekraftig utvikling
 • Disipliner, profesjoner og ekspertgrupper

Publikasjonar

 • Beyond Oil: Geographies of climate and energy transformation Discussant to key-note by Elin Selboe (UiO): Climate Change as adaptive challenge

  Nyhagen, Atle (2015)
 • Green Growth - An illusion? Professor Lars Mjøset (UiO)in conversation with researcher Atle Nyhagen (UiB Global) on energy, climate, sustainable development and planned regulation. Bergen Resource Centre, 4. sept. 2015

  Nyhagen, Atle (2015)
 • Klarer det politiske demokrati å realisere en bærekraftig utvikling? Markering av norsk statsvitenskapelig tidsskrifts særnummer om miljøpolitikk, NST nr. 3, 2015

  Nyhagen, Atle (2015)
 • Introduksjon til temanummer om miljø og styring

  Nyhagen, Atle, Lundqvist, Lennart, Michelsen, Svein (2015)
 • Demokrati eller domsmakt?

  Nyhagen, Atle, Jansen, Alf-Inge (2014)
 • Vis alle