Førsteamanuensis

Cardamine Carmen Estrella Olsen

Arbeids- og kompetanseområde

Førsteamanuensis Dr. Carmen Olsen underviser og forsker i regnskap, revisjon, digitalisering og bærekraftsrapportering. I dag, er hun fagkoordinatoren for Regnskapsførerutdanning på Campus Bergen og leder (med Kari Voldsund) forskergruppen "Bærekraft og Grønn Innovasjon" på HVL.

Hun har en Master i Regnskap og Revisjon (MRR) og en Doktograd i revisjon (PhD) fra NHH. Veiledningserfaringen er på bachelors-, master- og doktogradsnivå (over 30 oppgaver). Carmen Olsen har presentert i over 30 internasjonale konferanser i Norge, USA, Europe og Asia.

Hun har lang arbeidserfaring: 11 år fra akademiske stillinger og 8 år fra stillinger i norsk offentlig og privat sektor. Ellers har hun hatt bistillinger ved NHH og HINN og har vært en del av bedømmingskomiteer for vurdering av PhD avhandlinger innen regnskap og revisjon på UiA.

Linkedin

 

Underviser i

ØBR116 Regnskapsorganisering, ERP-systemer og Bærekraft

MOØ235 / MSB109 Forretningsmodellar og Profesjoner i den digitale økonomien

Forskar på

Revisjon, Regnskap, Digitalisering, Bærekraftsrapportering 

https://www.hvl.no/Vestibylen/organisasjonen/fakultet/fos/nyhende/2021/november/mot-en-forsker-carmen-olsen/ 

Forskargrupper

Sustainability and Green Innovation Research Group at HVL: https://www.hvl.no/en/research/group/sustainability-research-group/

Accounting and Auding Group at UiA: https://www.uia.no/forskning/handelshoeyskolen/accounting-and-auditing

 

 

Publikasjonar

 • An overview of key sustainability theories, regulations and S ERP for business education, business research and digital business practitioners

  Olsen, Carmen (2022)
 • Comment les auditeurs vont faire avec la green philosophy et les nouvelles réglementations de durabilité?

  Olsen, Carmen (2022)
 • Data Visualization, Know Your Customer (KYC) Principle and Professional Skepticism (PS) in Accounting and Auditing Education

  Olsen, Carmen (2022)
 • Toward Green Auditors in Sustainability Assurance Engagements

  Olsen, Carmen (2022)
 • Toward a Digital Sustainability Reporting Framework in Organizations in Industry 5.0: An Accounting Perspective

  Olsen, Carmen (2022)
 • Vis alle