Førsteamanuensis

Tom Roger Skauge

Arbeids- og kompetanseområde

Fagfelt: Administrasjon Afrika Brukerperspektiv Det politiske system Grønt skifte - Miljø Etikk Ledelse og administratsjon Organisasjon Profesjonsosiologi Samfunnsvitenskapelige metoder Sivil-militære relasjoner
Underviser i
  • Technology Management - Master i innovasjon, entreprenørskap og teknologiledelse (IET) i samarb. med UiO Research Design (IET) Profesjonsteori Etikk og Samfunnsansvar - Organisasjon 2 ØkAdm HiB
Forskar på
  • Teknologiledelse Grønt skifte Profesjon Etikk Sivil-Militære relasjoner