Associate Professor

Tom Roger Skauge

Publications

 • Organizational Rhythm and Professional Time

  Skauge, Tom Roger, Quddus, Abdul (2023)
 • Barnehagelærere med ny identitet - Ikke lenger profesjonsnomader?

  Skauge, Tom Roger, Ødegaard, Elin Eriksen, Kvitastein, Olav Andreas (2023)
 • Barnehagelærere med ny identitet. Ikke lenger profesjonsnomader? Tom Skauge, Elin Eriksen Ødegaard & Olav Kvitastein

  Skauge, Tom Roger, Ødegaard, Elin Eriksen, Kvitastein, Olav Andreas (2023)
 • Det grønne skiftet og ulikhet. Etikkdagene for Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL 20.9 - 24.9

  (2021)
 • Er organisasjons- og administrasjonsfagene relevante for bærekraftsforskning?

  (2021)
Show all