Høgskulelektor

Judit Johnstad Bragelien

Arbeids- og kompetanseområde

Høyskolelektor i Nyskaping, Teknologi- og Prosjektledelse

Interesse områder: Innovasjon/tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, forretningsutvikling og bærekraft. Med utgangspunkt i Judit Johnstad Bragelien sin interesse for bærekraft og sirkulær økonomi, inkluderer hun disse tema i undervisningen. Videre deltar Bragelien i en rekke prosjekter og ekstern ressursgruppe innenfor sirkulær økonomi. Hun er emneansvarlig eller/og underviser i emner som Bærekraft og Sirkulær økonomi, Innovasjon og entreprenørskap i praksis, strategi og forretningsutvikling, innovasjons- og endringsledelse, prosjektarbeid, samt har undervist i teknologiledelse i flere år.  

Utdannet: Siviløkonom - Master i Økonomi og administrasjon ved NHH med hovedprofil innenfor Strategi og ledelse og støtteprofilen Brand management. Utredning: Teori og "best practice" for "customer co-creation" ved tjenesteinnovasjon.

Arbeidserfaring: Høgskulen på Vestlandet (tidligere Høyskolen i Bergen) siden 2015. En kortere periode som konsulent i Experis Norway, med oppdrag innenfor offentlig sektor. Lang og solid erfaring fra byggebransjen innenfor kjededrift, utvikling og ledelse av virksomheter i tett sammarbeid med kunder. Hos E. A. Smith AS avd. HIBA HUS, Bygger`n Norge og AS HIBA. 

Annet: Forfatter og foredragsholder.

Underviser i
 • MOØ240 Innovasjon og entreprenørskap i praksis
 • ØAO016 Strategi- og virksomhetsutvikling
 • STR801 Strategi- og virksomhetsutvikling
 • ØAA117 Prosjektarbeid og innovasjon
 • DKR003 Bærekraft, Sirkulær økonomi og digitalsamfunnet
 • INV001 Innovasjon og endringsledelse
 • ING103 Prosjektledelse 
 • ING101 Teknologiledelse, økonomi og nyskaping (for Ing. studenter)
Forskar på
 • Pedagogiske metoder i entreprenørskapsfag: Studentaktive metoder, kreativitet, bruk av student mentorer og innovasjon på tvers av profesjoner
 • Bærekraft, sirkulær økonomi og tjenesteinnovasjon
 • Innovasjon og entreprenørskap
Forskargrupper
 • Bærekraft og grønn innovasjon