Høgskulelektor

Judit Johnstad Bragelien

Arbeids- og kompetanseområde

Høyskolelektor i Nyskaping, Teknologi- og Prosjektledelse

Interesse områder: Innovasjon/tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, forretningsutvikling og bærekraft. Med utgangspunkt i Judit Johnstad Bragelien sin interesse for bærekraft i praksis, deltar hun i eksterne prosjekter og ressursgrupper om sirkulær økonomi. Hun underviser i emnene teknologiledelse, strategi og forretningsutvikling, innovasjons- og endringsledelse, samt emnet prosjektarbeid og innovasjon. 

Utdannet: Siviløkonom - Master i Økonomi og administrasjon ved NHH med hovedprofil innenfor Strategi og ledelse og støtteprofilen Brand management. Utredning: Teori og "best practice" for "customer co-creation" ved tjenesteinnovasjon.

Arbeidserfaring: Høgskulen på Vestlandet (tidligere Høyskolen i Bergen) siden 2015 og en kortere periode som konsulent i Experis Norway. Lang og solid erfaring fra byggebransjen innenfor kjededrift, utvikling og ledelse av virksomheter i tett sammarbeid med kunder; E. A. Smith AS avd. HIBA HUS, Bygger`n Norge og AS HIBA. 

Annet: Forfatter og foredragsholder.

Underviser i

 • ING101 Teknologiledelse, økonomi og nyskaping (for Ing. studenter
 • ING103 Prosjektledelse (for Ing. studenter)
 • INV001 Innovasjon og endringsledelse
 • Strategi- og virksomhetsutvikling
 • ØAA117 Prosjektarbeid og innovasjon

Forskar på

 • Sirkulær økonomi og tjenesteinnovasjon
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Pedagogiske metoder i entreprenørskapsfag: Studentaktive metoder, kreativitet, bruk av student mentorer og innovasjon på tvers av profesjoner

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Hvordan skape grønn og rettferdig omstilling? Norge har forpliktet seg til omstilling: Hva må til på regionalt nivå? Hvilke konsekvenser og muligheter har Parisavtalen, FNs Bærekraftsmål og European Green Deal for næringslivet? Sirkulær Økonomi. v/Judit Johnstad Bragelien, Høgskulelektor HVL

  Bragelien, Judit Johnstad (2020)
 • Entrepreneurship education through sustainable value creation

  Voldsund, Kari Håvåg, Hasleberg, Harald, Bragelien, Judit Johnstad (2020)
 • Forretningsforståelse

  Voldsund, Kari Håvåg, Skjølsvik, Tale, Bragelien, Judit Johnstad (2020)
 • Toward a model for universities as incubation ecosystems: Facilitating students for an entrepreneurial career

  Åmo, Bjørn Willy, Pettersen, Inger Beate, van der Lingen, E., Voldsund, Kari Håvåg, Bragelien, Judit Johnstad (2020)
 • Hvorfor er digitalisering viktig for din bedrift?

  Bragelien, Judit Johnstad (2019)
 • Vis alle